Publicerat 2019-05-16 09:10

Politiker mer positiva till slopad straffrabatt

Som Blåljus berättade igår, finns det ett antal remissinstanser, från Advokatsamfundet till SÄPO, som ställer sig kritiska till idéerna om att avskaffa straffrabbaterna som exempelvis innebär halverade fängelsestraff för 18-åriga brottslingar. Det var Ekot som presenterade nyheten, och nu går de vidare med att höra efter hur politikerna ser på kritiken mot förslaget.Ekot berättar att Moderaternas nye rättspolitiske talesman, Johan Forsell, kräver att regeringen - så snart det är möjligt - ska lägga fram ett lagförslag som innebär att personer under 21 år inte automatiskt ska få mildare straff. Han konstaterar att i dag har vi en situation där personer som är vuxna, begår allvarliga brott, men får väldigt låga straff som inte alls står i paritet till det allmänna rättsmedvetandet och det innebär en kränkning, inte minst mot brottsoffren.
Han ser ingenting i kritiken från remissinstanserna som skulle innebära att förslaget inte skulle kunna bli lag, men visst kan man titta på detaljer i förslaget.
Sverigedemokraternas rättspolitiske talesman, Adam Martinen, är beredd att lyssna på kritiken, men tycker också att det är ett rimligt förslag att slopa straffrabatterna. Dels för att det går i strid med den allmänna rättsuppfattningen, att man ger rabatter till vuxna människor, dels från ett brottsofferperspektiv, att brottsoffren inte får en ordentlig upprättelse.

Personer som har fyllt 18 år är vuxna, understryker Adam Marttinen för Ekot. – Det måste finnas tydliga och tidiga konsekvenser för dem som begår brott. Det ska inte vara en mjukstart in i kriminaliteten, det ger helt fel signaler.

Vänsterpartiets rättspolitiska talesperson, Linda Westerlund Snecker konstaterar däremot att man nu får stöd av tunga remissinstanser. Hon menar att om man låser in unga personer på långa straff, så kommer de garanterat ut på ut andra sidan som tungt kriminellt vuxna.

Hon vill att regeringen nu ska skrota förslaget att avskaffa straffrabatten för unga.

– Alla andra partier måste förstå att vi måste lyssna på forskning och erfarenhet, och inte bara populism och snygga repliker i media, säger Snecker till Ekot. 

 
Regeringens och Socialdemokraternas justitieminister Morgan Johansson, säger till Ekot att han trots invändningarna från vissa remissinstanser tänker justitieminister  lägga fram en proposition - men han öppnar nu för avgränsa lagförslaget på något sätt.– Vi kommer att gå igenom de remissvar som nu finns, och bedöma bärigheten i den kritik som finns. Sedan är jag ju i sak övertygad om att vi bör gå i den här riktig. Men frågeställningen gäller ju hur långt vi ska gå. Där ska vi ta fram ett förslag och sen måste vi ha ett dialog med riksdagens partier för att se var vi ska landa i slutändan.


Utredningsförslaget gick ut på att alla brott begångna av gärningsmän med en ålder mellan 18 och 20 år skulle dömas som vuxna. Men nu öppnar justitieministern för att smalna av förslaget och att regeringens inriktning ska vara den, att ungdomar som begår grova brott och inblanda i upprepad brottslighet, det är där vi ska inrikta den här lagstiftningen. Detaljerna är inte klara ännu, men Johansson betonar att det krävs förändringar av systemet. En 18-åring som döms för grov misshandel får i dag halva straffet, jämfört en 21-åring, konstaterar han.

 

– Det tycker jag i grunden är stötande. Som 18 eller 19-åring kan man vara inne i rätt allvarligt kriminalitet. Där måste samhället svara upp stängare än vad man gjort tidigare. Men sedan är frågan: ska den här lagstiftningen träffa alla brott? Ska den träffa hela gruppen? Det är den diskussionen vi måste föra, säger justitieministern till Ekot.


Blåljus kan ha förståelse för att en 18-åring som begår ett brott för första gången får ett aningen mildare straff än en 28-åring. Men vi bör betänka, att även för vuxna brottslingar har svensk lagstiftning en mängd straffnedsättande omständigheter i lag och praxis. Så med en händig advokat, kan även ganska grova brottslingar undvika fängelsestraff oavsett ålder. Till det kommer att kortare fängelsestraff regelmässigt avtjänas med fotboja och att om ett rejält fängelsestraff (för grova brott) döms ut får gärningsmannen en tredjedel i rabatt i slutändan. Oavsett tidigare rabatter.
 
Trots allt tycks det finnas ett brett stöd och samsyn bland det flertal politiker som inte fallit till föga för straffskeptikernas invändningar. Blåljus påminner om att utredningen redan i förslaget undantagit gruppen 15 - 17-åringar från straffskärpningar. Och det är ofta där den grova brottsligheten debuterar...
 
Tommy Hansson
 
Gilla sidan:
TIPSA FRAGA

wwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994