Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2018-07-04 09:30

Polismyndigheten arrangerar hett seminarium i Almedalen

Hur ska polismyndigheten klara av att växa med 10000 medarbetare på bara sex år? Dessutom har det ju sagts att lejonparten av dessa skall vara poliser. Den brännande frågeställningen kommer att diskuteras under ett seminarium i Almedalen i morgon, torsdag klockan 15.00

Deltagare i seminariet är fackliga representanter, HR-ansvariga och rekryteringsansvariga:
  • Thomas Rosenberg, chef kompetensområde chef o medarbetarskap, Polismyndigheten
  • Anna Orhall, enhetschef för HR kompetens, Polismyndigheten
  • Lena Nitz, ordförande, Polisförbundet
  • Lars Modig, ordförande, Saco i Polismyndigheten
  • Johanna Mattsson, ordförande, ST i Polismyndigheten
Frågeställningen tydliggörs i programförklaringen, där uppdragets omfattning klargörs och faktiskt även vad som är helt nödvändigt för att det skall vara framgångsrikt eller ens möjligt.
"Polismyndigheten ska växa med 10 000 medarbetare fram till och med 2024. Hur ska Polismyndigheten lyckas med att attrahera helt nya målgrupper till polisen och samtidigt behålla existerande personal?

  Tillgången till rätt kompetens, Polismyndighetens förmåga att växa och ta emot nya medarbetare liksom förmågan att omsätta personalförstärkningen till nytta för medborgarna kommer tillsammans med tilldelade budgetmedel, avgöra i vilken takt myndigheten kan uppnå målet med att växa med 10 000 nya medarbetare. För att polisen ska lyckas måste myndigheten rekrytera cirka 22 000 personer vilket innebär att helt nya målgrupper som inte tidigare har tänkt sig polisyrket ska nås samtidigt som yrket måste uppgraderas så att polisen behåller befintlig personal och även återanställer poliser som lämnat yrket."
 
Evenemanget sker på Hamnplan i Visby.
 
Kanske kommer Saco att visa och förklara denna programförklaring på Powerpoint?
 
Tommy Hansson
Gilla sidan: