Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-05-19 14:00

Polislöner klara i region Stockhom. Kommer i juni...

Som Polisförbundet informerat om, är det idag, den 19 maj den sista dagen för att skriva under kollektivavtalet om polisernas nya löner. Det har även skett i region Stockholm och parterna berättar om planerna för utbetalning. Det enda som nu återstår är lokalpolisområdescheferna.

Partsgemensam information:

”Idag, den 19 maj, har Polisregion Stockholm och Polisförbundet Förbundsregion Stockholm enats och skrivit under kollektivavtal gällande lönerevisionen per den 1 oktober 2016. Det innebär att lönerevisionen är helt klar för samtliga medlemmar i Polisförbundet, med undantag för lokapolisområdescheferna (som tillhör chefskretsen, deras löner sätts i närtid). Målsättningen är att samtliga löner ska kunna utbetalas i samband med junilönen. 

 

Vid sidan av lönerevisionen finns en satsning på de medarbetare som är placerade i de särskilt prioriterade områdena. Satsningen träffar medarbetare i dessa områden som står under lokalpolischefens befäl, oavsett om de arbetar i yttre eller inre verksamhet. Polisregion Stockholm och Polisförbundet Förbundsregion Stockholm har enats om hur denna satsning ska hanteras för de medarbetare som tillhörde de aktuella områdena den 1 oktober 2016. Parterna är samtidigt överens om att fortsätta diskussionen om hur satsningen ska utformas för de medarbetare som flyttat till områdena efter den 1 oktober 2016 samt andra frågor kopplade till satsningen. Det råder ingen oenighet mellan parterna i denna fråga, men det finns en del tekniska frågetecken att räta ut. Eftersom det under de senaste månaderna har varit fullt fokus på lönerevisionen har parterna enats om att först efter lönerevisionen fullfölja diskussionen om hur satsningen mot särskilt prioriterade områden ska utformas framöver. Parterna återkommer i den frågan när det finns något konkret att informera om.  

 

–Förhandlingarna har präglats av stor konstruktivitet och vi har tillsammans med Polisförbundet haft en gemensam syn i principfrågorna redan från början. Vi är glada över att vi nu även formellt har slutfört lönerevisionen i enighet, säger Ulf Johansson regionpolischef i region Stockholm. 

 

– Vi är nu överens om fördelningen av det löneökningsutrymmet vi hade att fördela. Utifrån dom förutsättningar vi hade är jag nöjd med den konstruktiva andan som präglat förhandlingarna. Överenskommelsen är på inget sätt ett polislönelyft utan nu måste uppvärderingen av svensk polis bli en verklighet, säger Stefan Eklund ordförande för Polisförbundet i region Stockholm.”

 

Mer om innehållet i överenskommelsen har Blåljus berättat om tidigare, här.


Läs även Polisförbundets nationella information bland annat om möjligheterna till ytterligare höjningar genom §9 och hur Polisförbundet jobbar vidare för att höja polisyrkets attraktionskraft framgent.

 

Tommy Hansson


Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994