Publicerat 2019-09-10 16:00

Polisfrågor tog plats i regeringsförklaringen

Som bekant är Riksdagens sommarlov slut. Det har bland annat fått konsekvensen att TCOs ordförande Eva Nordmark lämnar sitt uppdrag och blir arbetsmarknadsminister. Ett viktigt uppdrag, det också. Dessutom avgav Statsminister Stefan Löfven under pompa och ståt sin regeringsförklaring.

Det är många utfästelser i en regeringsförklaring, denna gång handlad den bland annat om tidigare generationers strävan, och vilket land vi lämnar i arv till våra barn. Problem som globala uppvärmningen, köerna i sjukvården, den våldsamma brottsligheten, ojämlikheten i skolan och ett mer delat samhälle togs upp. -Vi kan och ska lösa dem tillsammans.
 
Andra ämnen var värdegrunden i Sverige, utrikespolitik, försvarspolitik, EU och handel, Terrorhotet, Migrationspolitiken, Internationellt bistånd, kommunal skatteutjämning och avskaffande av värnskatten. Åtgärder för en bättre miljö, företagarklimat, jord- och skogsbruk, fungerande bostadspolitik, infrastruktur och satsningar på tåg, robust energisystem och el till rimliga priser och laddstationer till elbilar, klimathotet och grön skatteväxling, satsning på skolor och lung i skolorna, framväxten av ett parallellsamhälle motverkas genom effektiv samverkan mellan myndigheter och genom poliskontroller och åtgärder mot människosmuggling.
 
Välfärdskommission och en sjukvård i världsklass var andra ämnen, liksom en ny bankskatt. Rasism och antisionism fick också ett rejält avsnitt i regeringsförklaringen. Trots denna digra lista på angelägna samhällsproblem att lösa, fick även polisens uppdrag och rättssamhället ett försvarligt avsnitt som löd:
 

En översyn görs av den straffrättsliga lagstiftningen för att bekämpa terrorism. Det ska bli straffbart att ha samröre med en terrorist­organisation. Vi ser att kriminella och terrorister försöker hitta nya sätt att slussa pengar för att understödja sin verksamhet. Detta ska mötas genom fortsatta skärpningar av lagstiftningen.
---

"Larmet kom till polisen klockan 09.58 en måndagsförmiddag. Kvinnan på Ribersborg var 31 år gammal. Hon sköts till döds på öppen gata när hon var ute med sitt lilla barn. Den bottenlösa tragedin lämnar ingen i Sverige oberörd.

 

Den våldsamma brottsligheten skapar ett enormt lidande i samhället. Pojkar lockas in i en kriminell karriär som antingen slutar med döden eller med långa fängelsestraff. Anhöriga till brottsoffer drabbas hårt.

 

Det våld som gängkriminella utövar är ett hot mot människors säkerhet, mot känslan av trygghet i samhället och i förlängningen mot rättssamhället och demokratin. Den hänsynslösheten som visas offren är avskyvärd. Att möta detta hot tillhör statens kärnuppgifter.

 

Kampen mot den grova brottsligheten är långsiktig och kommer att innefatta både framgångar och bakslag. Målet är glasklart: Vi ska tvinga tillbaka våldet.

 

Staten kan få bort grovt kriminella från gatan, men för att långsiktigt stoppa tillflödet av unga män till gängbrottslighet fordras hela sam­hällets insatser. Inte minst polisen framhåller detta. Skolan, social­tjänsten, lokalt näringsliv och våra folkrörelser har viktiga roller att spela.

Kommunerna är centrala i arbetet med att förebygga brott. Arbete påbörjas för att ge kommunerna ett lagstadgat ansvar för detta.

 

Regeringen gör det enklare att besluta om kamerabevakning och underlättar polisens tillgång till digitala bevis och krypterad kommunikation för att kartlägga och avslöja brottslig verksamhet.

 

Försöksprojektet med snabbare lagföring för vissa enklare brott förlängs och utvidgas till fler delar av landet.

 

Polisen behöver få bättre möjligheter att verka i gränsnära områden för att bekämpa den gränsöverskridande brottsligheten. Möjligheten till kamerabevakning med automatisk igenkänning av fordonstyper och registreringsskyltar ska övervägas.

* * *

Polisen får i uppdrag att stärka sitt arbete med att bekämpa den illegala handeln med narkotika som finansierar mycket av gängvåldet. Brottsförebyggande rådet får i uppdrag att studera narkotikamarknaden i Sverige för ett uppdaterat kunskapsläge.

 

Var och en som köper narkotika måste vara medveten om att pengarna från knarket stöder kriminella gäng och bidrar till deras brottslighet.

 

Våldet från högerextrema och andra ideologiskt motiverade gärningsmän måste tas på största allvar.

 

Våldtäkter och andra sexualbrott ska bekämpas. Regeringen kommer att föreslå fortsatt skärpta lagar på detta område.


Det är en styrka att vi har en bred politisk enighet om att fortsätta stärka rättsstatens förmåga. Regeringen tar nu täten för att samla politiska beslutsfattare och andra intressenter för att fortsätta stärka samhället i kampen mot den grova kriminaliteten."

 

Den som läser regeringsförklaringen, inser snabbt att polisen har en diger uppgift framför sig. Ska vi klara det uppdraget med framgång, kommer det att kräva rejäla resurser.

 

Tommy Hansson

Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994