Publicerat 2019-09-18 10:40

Polisförbundet kommenterar regeringens budget

Polisförbundet välkomnar att regeringen ger Polismyndigheten ett högre anslag för 2020 än vad myndigheten begärt. Men det är oroande att budgetpropositionen inte tar höjd för att behoven ökar ytterligare de kommande åren.
I regeringens budgetproposition avsätts drygt 28,5 miljarder kronor till Polismyndigheten för 2020, en satsning som täcker Polismyndighetens aviserade behov. Även beräkningarna för 2021 visar på en fortsatt ambition att avsätta de pengar Polismyndigheten behöver. Men för 2022 har regeringen enligt beräkningarna bara för avsikt att avsätta knappt 31 miljarder – trots att Polismyndigheten räknat med att man kommer att behöva 32,5 miljarder.

Lena Nitz Polisförbundets hemsida
Lena Nitz
– Det är välkommet att Polismyndigheten får det de krävt för 2020, och lite till, för fortsatt utveckling av verksamheten och uppvärdering av polisyrket. Däremot är det oroande att satsningen inte är tillräckligt långsiktig. Myndigheten ska växa med 10 000 fler polisanställda och verksamheten har stora utvecklingsbehov, säger Lena Nitz, ordförande i Polisförbundet.

–  Det finns en investeringsskuld då verksamheten under lång tid inte har prioriterats. För att få en polisverksamhet som är anpassad till dagens och morgondagens brottslighet och för ökad trygghet i samhället behövs långsiktiga satsningar.


Läs mer på Polisförbundets hemsida där texten kommer att uppdateras med kommentar gällande anslag till Säkerhetspolisen. 
Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994