Publicerat 2017-06-07 12:20

Poliserna halkar efter mest i Stockholm

SCB har presenterat lönestatistik, som visar hur genomstnittslönerna ökat i Sverige och i Stockholm. Dessutom presenteras polisernas genomsnittslöner, som inte riktigt håller takten. Särskilt inte i Region Stockholm. Kan det vara en förklaring till polisflykten som SvD skrev om häromdagen?

SCB lade i maj 2017 ut den senaste lönestatistiken för den statliga sektorn. Den senaste lönestatistiken är från 2016 och vi kan dessvärre fortfarande konstatera att polisens löner släpar efter övriga statligt anställda trots alla löften från rikspolischefen och politiker.

 

 Statistiska centralbyråns, SCB, främsta uppgift är att förse användare och kunder med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning. Detta utför i huvudsak på uppdrag av regeringen och olika myndigheter. SCB har även kunder i det privata näringslivet och bland forskare.

 

Genomsnittlig månadslön inom statlig sektor efter region, Yrke (SSYK 2012), kön och år

 


 

2014

2015

2016

00 Riket

 

 

 

0000 samtliga yrken

 

 

 

Totalt

34 500

35 200

36 000

3360 Poliser

 

 

 

Totalt

31 300

31 700

32 500

01 Stockholms län

 

 

 

0000 samtliga yrken

 

 

 

Totalt

37 400

38 200

39 100

3360 Poliser

 

 

 

Totalt

32 800

32 900

33 700

 

Kommentar till tabellen se SCB fotnot sist i artikeln.

 

Förbundsregion Stockholms kommentar om den senaste statistiken från SCB:

Vi har sedan fler år kunnat konstatera att vi poliser har en mycket lägre lön än övrigt statligt anställda. Arbetsgivaren brukar svara med att vi inom polisen, till skillnaden från övriga statligt anställda, har vår extra tjänstepension i Kåpan Extra på 4,6%. Sanningen är att av dessa 4,6% utgör 2,5% från uteblivna löneökningar. Övriga 2,1% innebar försämringar i villkorsavtalet, bland annat arbetstid. 

 

En genomsnittlig månadslön för en statligt anställd i Sverige var förra året 36 000 kronor. För en polis innebar det en genomsnittlig månadslön på 32 500 kronor. Räknar vi upp månadslönen med de avsatta 2,5% för Kåpan Extra innebär det en genomsnittlig månadslön på ca 33 300 kronor. Det innebär att vi poliser i riket har i genomsnitt 2 700 kronor lägre i månadslön.Gör vi samma jämförelse i Stockholms län kan vi konstatera att den genomsnittliga månadslönen för statligt anställda är 39 100 kronor utifrån 2016 års lönestatistik. För poliserna i Stockholms län innebär det att vi med avsättningen till Kåpan Extra har en genomsnittlig månadslön som är ca 4 600 kronor lägre.


Om inte tidigare är det nu dags för ledningen för Polismyndigheten att gå från ord till handling när det gäller polislönelyftet. Vår tilltro för polisledningen är sedan tidigare väldigt ansträngd och blir det inte en lösning inom närtid kan förbundsregion Stockholm komma att ompröva förtroendet.

 

Förbundsregionsstyrelsen i region Stockholm


Blåljus kommentar: Det är inte att undra på att löntagare i Stockholmsregionen har lite mer betalt, och bättre löneutveckling. De måste ju ha råd att bo någonstans på rimligt avstånd från arbetsplatsen. Men medan löneutvecklingen för poliser varit högst måttfull, och sämre än för den övriga arbetsmarknaden i regionen, tar bostadsprisrallyt ingen paus. Det kan Polisförbundet inte heller göra när det kommer till kampen för ett polislönelyft.


Fotnoter

En ny yrkesklassificering, SSYK 2012 (Standard för svensk yrkesklassificering), införs från och med 2014. Konsekvensen av detta blir att det inte går att beräkna löneförändringar mellan olika yrken från tidigare årgångar som är klassificerade enligt SSYK 96,

Avser anställda som vi kan redovisa lön för i åldern 18-66 år .

Från och med 2014 ingår de statliga affärsverken i populationen.

Med månadslön avses avtalad lön inklusive fasta tillägg, rörliga lönetillägg som t.ex. ob-, jour- och beredskapsersättning samt naturaförmåner. Samtliga löner är uppräknade till heltidslöner.

Antalsuppgifterna är avrundade till 100-tal, om inte antalet är mindre än 1000 då antalsuppgifterna i stället avrundas till 10-tal. Löneuppgifterna är avrundade till 100-tal. Totaler är beräknade före avrundning.

Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994