Publicerat 2019-01-16 17:40

Poliser som får löneavdrag pga sjukdom mm kan få skattesmäll

Polistidningen berättar om nya skatteregler, som för enskilda anställda kan innebära att om arbetsgivaren gör en felaktig löneutbetalning vid sjukdom e d kan den anställde bli skyldig att betala tillbaka lönen men dessutom den inbetalda skatten. Detta trots att den anställde gjort allt för att det ska bli rätt.

Blåljus inser så klart att det på grund av olika omständigheter kan uppstå en felaktigt utbetald lön, men det som Polistidningen beskriver kan innebära en väldigt svår ekonomisk knipa för poliser som ofta inte har en jättestor pengabuffert. Det kan innebära att både lönen och skatten med kort varsel ska betalas tillbaka trots att den enskilde får tillbaka skatten först efter årets slut...

I det aktuella fallet, har den drabbade polisen vänt sig till sin fackliga företrädare, i detta fall Andreas Strand, som tog upp frågan med arbetsgivaren. Han berättar för Blåljus att det är självklart att facket lyfter ärenden där regler sätter våra medlemmar i kläm, särskilt när det drabbar dem som inte gjort något fel, utan oförskyllt blir drabbade av regelverket. Han gläds med den aktuella medlemmen som nu fått löfte att arbetsgivaren tar sitt ansvar.

Tommy Hansson
Gilla sidan:


 


Tidningen POLISEN


Brandfacket
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994