Publicerat 2018-11-08 10:00

Poliser som härmade advokat får kritik av JO


Justitieombudsmannen kritiserar polisen för åtgärder i samband med en rättegång som stördes av en åhörare som tillhörde ett MC-gäng. Bakgrunden kan sammanfattas så här: I samband med en huvudförhandling i en tingsrätt där två medlemmar i en motorcykelklubb var tilltalade kom andra medlemmar till domstolen.

 

Polisen avlägsnade en person som störde den allmänna ordningen i domstolsbyggnaden. När klubbmedlemmarna protesterade mot avlägsnandet utanför domstolen beslutade polisen att kroppsvisitera dem. Beslutet grundades bl.a. på att polisen tidigare anträffat farliga föremål på medlemmar i samma klubb och på personernas agerande på platsen. När de tilltalades offentlige försvarare filmade ingripandet försvårade två poliser för honom att filma genom att ställa sig i vägen. En av poliserna höll upp sin mobiltelefon som om hon filmade honom.

 

Justitieombudsmannen ansåg att det inte fanns tillräckliga skäl för kroppsvisitationen, vilket kritiseras. Dessutom reagerar JO mot hur poliserna agerade mot advokaten som filmade. JO skriver:

 

”Av filmen från händelsen framgår dock tydligt att poliserna under en kort stund aktivt försvårade för AA att på avstånd filma ingripandet mot den person som förts åt sidan aven annan polis.

 

Om syftet var att förhindra att AA skulle störa ingripandet genom att gå fram till platsen där det genomfördes hade enligt min mening en lämplig åtgärd - i stället för att försvåra för honom att filma – varit att säga till honom att inte gå närmare.

 

När det gäller det sätt poliserna försvårade för AA att filma på vill jag börja med att framhålla att det är en självklarhet att en polis i sitt arbete ska uppträda professionellt och korrekt. Det framgår bl.a. av 10 § polisförordningen som anger att anställda inom polisen i arbetet ska uppträda på ett sätt som inger förtroende.

 

Utredningen ger inte stöd för att den polis som höll upp en mobiltelefon faktiskt filmade AA. Jag utgår därför i min bedömning från att hon inte filmade.

 

Jag vill dock erinra om att JO tidigare uttalat att polisen inte utan uttryckligt stöd i lag får fotografera en enskild med tvång eller annars mot deras vilja eller fotografera en enskild person som ett led i ett tvångsingripande (se t.ex. JO 2013/14 s. 160, dnr 3445-2011 och 3446-2011,och JO 2015/16 s. 122, dnr 1422-2014).

 

Att ställa sig i vägen för någon som filmar ett polisingripande och ge sken av att själv filma med en mobiltelefon på det sätt som poliserna gör i AA:s film är inte professionellt. Det är inte heller ett beteende som inger förtroende.

 

Poliserna har förklarat sitt agerande med att de tyckte att AA betedde sig barnsligt och att de speglade hans beteende.

 

Att någon beter sig provokativt eller respektlöst mot en polis innebär dock inte att en polis kan agera på samma sätt.

 

En tjänsteman ska självfallet bete sig korrekt även om en enskild är arg, upprörd eller på något annat sätt upplevs som besvärlig (se JO 2016/17 s. 139, dnr 678-2015).

 

 

Blåljus uppmanar alla poliser att läsa JO:s beslut och att rätta sig därefter. Det är en påminnelse om de höga krav på självbehärskning och tålamod som ställs på poliser i Sverige. Var och en som kollar på sociala medier kan konstatera vilka filmklipp som poliser drabbas av i tjänsten. Bland annat utsätts kvinnliga poliser allför ofta för sexistiska påhopp.

 

Ett yrket som har så höga krav, borde så klart värderas därefter.

 

Tommy Hansson

Gilla sidan:


 


Tidningen POLISEN


Brandfacket
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994