Publicerat 2019-01-03 17:30

Polisens skjutningar en följd av skjutkungörelsen eller annat

Så här i samband med nyåret, ställs all möjlig statistik ihop och föredras för allmänheten. Som att Kalle Anka var årets mest sedda TV-program följt av Melodifestivalens final. Men det finns allvarligare statistik också. Som att allt fler kriminella mördar med skjutvapen, och att fler dött på grund av polisers användning av vapen.

Det är alltid med andan i halsen vi på Blåljus följder debatten, det är lätt för media att få till att poliser skulle ha blivit mer skjutglada - eller sämre utbildade. Så visst finns det god anledning att följa diskussionen. Denna gång är det SVT som står för diskussionen, och det finns ett seriöst anslag, där erfarna poliser och polisforskare får uttala sig.

STV skriver insiktsfullt: "Allt fler kriminella bär vapen och tvekar inte att skjuta mot varandra vid konflikter. Poliserna löper alltså en större risk att möta en beväpnad person i dag jämfört med för tio år sen. Även det kan ha bidragit till att fler personer avlidit sen 2013." Och statistiken ger syn för sägen.


Bild: SVT

Rikspolischef Anders Thornberg påpekar att Polismyndigheten har begärt hos regeringen att skjutkungörelsen ska ses över för mer än ett år sedan. Skjutkungörelsen är från 1969 och inte anpassad för dagens förhållanden i Sverige, vilket flera forskare med docent Annika Norlée i spetsen påpekat i åratal. 

Professor emeritus Johannes Knutsson tycks dela Annikas inställning till skjutkungörelsen, som genom  att fastslå att tjänstevapnet för poliser måste vara den yttersta utvägen förhindrar att vapnet används i tidigare skeden av händelser när utgången kan bli en annan än döden genom nödvärn. Han påpekar för SVT att en bättre lagstiftning skulle kunna göra polisernas arbete säkrare för dem, och dessutom döda färre, och påpekar: Varje person som avlider är ett nederlag. Det är djupt tragiska händelser, ett liv är släckt. Det är en tragedi för både de anhöriga och för poliserna...

Även Polismyndigheten påminner om det angelägna i en översyn av skjutkungörelsen:


"Polisens användning av skjutvapen har ånyo aktualiserats. Rikspolischefen har tidigare aviserat att myndighetens tillsynfunktion kommer att få i uppdrag att göra en översyn av polisens användning av skjutvapen under 2018.

I översynen ska användning av skjutvapen ses i sammanhang med polisens övriga verktyg för våldsanvändning. Till exempel kommer en utvärdering av polisens försöksverksamhet med elchockvapen att genomföras.

– Det är viktigt att vi tar till oss erfarenheter och ser till helheten när det gäller polisens användning av våldsmedel. Vi behöver metoder, verktyg och regelverk som är rätt anpassade för att lösa vårt uppdrag, säger Mats Löfving, chef för nationella operativa avdelningen, Noa.

Polismyndigheten har tidigare gjort en hemställan till Justitiedepartementet om att reglerna för polisens användning av skjutvapen bör ses över. I skrivelsen menar Polismyndigheten att den nuvarande skjutkungörelsen behöver moderniseras:

”Regleringen i sin nuvarande form är emellertid svåröverskådlig, omodern och skapar problem och osäkerhet i det praktiska arbetet för den tjänstgörande polispersonalen.”

Skrivelsen var en av åtgärderna efter en tidigare rapport från nationella operativa avdelningen, Noa, om polisens användning av skjutvapen.

– I de fall skjutvapenanvändning är den yttersta utvägen, gör otydligheten i regleringen att poliser riskerar att skjuta sent och i nödvärn snarare än tidigare och i laga befogenhet, säger Magnus Roglert vid polisens rättsavdelning."


Blåljus håller med forskarna och Polismyndigheten om att Sveriges poliser behöver regler som inte är "svåröverskådliga, omoderna och skapar problem och osäkerhet för de tjänstgörande polispersonalen". Som vi skrev när begäran från Polismyndigheten skulle skickas till regeringen menar vi att Poliser behöver moderna och ändamålsenliga lagar. Som syftar både till att så få som möjligt dödas eller skadas, och att poliser kan fatta blixtsnabba men korrekta beslut i livsfarliga situationer för polisen eller andra. Må vi inom kort få en handlingskraftig regering som kan ge oss en sådan lagstiftning!

Tommy Hansson
Gilla sidan:


 


Tidningen POLISEN


Brandfacket
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994