Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-09-05 13:00

Polisens ledningsgrupp om polisens pengar

Igår berättade Rikspolischefen om hur tillskottet till svensk polis som regeringen utlovat ska användas. Det var ett befriande klarspråk, som gjorde tydligt att nu är det dags att göra polisyrket attraktivt, bland annat för att skapa tillförsikt inom polisen. Nu visar det sig att ledningsgruppen är med på tåget!

På Intrapolis har ledningsgruppen inom Polismyndigheten skrivit ihop ett gemensamt uttalande som mer i detalj går in på vad Rikspolischefen lovade igår.  Så här skriver ledningsgruppen på Intrapolis:

"Regeringen har inför höstens budgetproposition aviserat att polismyndigheten får 2 miljarder kronor för 2018, 2,3 miljarder kronor för 2019 och 2,8 miljarder kronor för 2020, sammantaget över perioden ytterligare 7,1 miljarder kronor.

Resursförstärkning har redan påbörjats

Arbetet med resursförstärkningen har redan påbörjats. Fler civilanställda har anställts och antagningen till polisutbildningen har utökats för att kunna möta målet om 1 500 fler poliser till år 2020. Detta innebär att en betydande del av tillskotten redan har blivit intecknade i enlighet med de ambitioner som vi redan har aviserat i vårt budgetunderlag.


Samtidigt är det uppenbart att det finns möjlighet att göra nya satsningar givet storleken på regeringens besked.


Polisernas löneutveckling har inte varit tillräcklig, och vi är medvetna om att basverksamheten behöver förstärkas med ingripande-, utredande- och brottsförebyggande verksamhet.

 

Vi har därmed i ledningsgruppen haft en diskussion om att hitta en bra balans i fördelningen av anslagsökningen genom förstärkningar i dels vår basverksamhet (Lopo:n, utredningsverksamhet etc.), dels förbättrade anställningsvillkor och dels eventuella övriga behov.

 

Inleda förhandlingar om villkor och löner

När det gäller anställningsvillkoren har Polismyndighetens särskilda löneutskott fått i uppdrag att arbeta fram en arbetsgivaruppfattning om hur vi kan använda delar av de ökade medlen till att förstärka polisanställdas villkor, för att därigenom också kunna stärka myndighetens kompetensförsörjning och resultatutveckling. Denna uppfattning kommer i sin tur att bli myndighetens ingångsvärde i den kommande avtalsrörelsen. Ambitionen är att fortsätta med den inriktning som redan har beslutats med att uppvärdera de som arbetar i yttre verksamhet eller som har arbetat i sex år eller mer. Därutöver kommer vi att överväga andra områden som till exempel OB-tillägg.

 

Vi ska mot den bakgrunden föreslå arbetstagarorganisationerna att inleda de kommande RALS-förhandlingarna så snart som möjligt, trots att de centrala avtalen inte är beslutade än.

 

Förstärkt basverksamhet

När det gäller förstärkningar i verksamhetsen är vi överens om en process för hur detta ska utformas och beslutas. Det centrala i den processen är tidig involvering av alla medarbetare med start under hösten 2017. Syftet med den breda dialogen är att få med verksamhetens perspektiv inför kommande verksamhetsplanering.

 

I arbetet med att förstärka våra expertfunktioner är ledningsgruppens utgångspunkt att inriktningen redan är fastställd i budgetunderlaget. Ytterligare förstärkningar ska sedan diskuteras inom ramen för arbetet om hur polisen ska utvecklas på längre sikt.

Det som kommer att prioriteras är dock att förstärka basverksamheten och se över anställningsvillkoren."


Blåljus ser mycket positivt på beskeden från våra allra högsta chefer. De stämmer även väl överens med Regeringens intentioner att göra polismyndigheten till en attraktiv arbetsgivare. På riktigt. Vi kan ana att Polisförbundet inte kommer att tveka att inleda RALS-förhandlingarna så snart som möjligt. Då kan förhoppningsvis innebära att den aningen negativa stämning som rått i organisationen en tid snabbt förbyts i något helt annat, som kommer både polisförsörjningen och verksamheten till nytta!


Tommy Hansson 
Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994