Publicerat 2018-12-20 10:30

Polisens arbetsledningsbeslut kan missgynna kvinnor

Expressen berättar idag om tre exempel där kvinnor inte fått tjänster de sökt som höga polischefer. I samtliga fall har kvinnorna överklagat till Överklagandenämnden och fått rätt. De var bättre meriterade, ändå har Polismyndigheten valt inte följa Överklagandenämndens beslut.

Tidningen mer än antyder att tillsättningarna skulle vara en följd av vänskapskorruption.Tidningen berättar att anställde polisens nationella operativa avdelning, NOA, anställde 29 chefer för tre år sedan, varav 24 var män. 

 

  

Polisförbundet kritiserade den bristande jämställdheten. Men NOA slog snabbt ifrån sig: 

– Tjänsten har gått till den som är mest lämpad för anställningen, sa NOA:s biträdande chef Johan Grenfors då till Polistidningen.

 

Tidningen beskriver hur Polismyndigheten går runt kraven på förtjänst och skicklighet som enligt grundlagen är det som ska avgöra vem som får en statlig tjänst:

"Statliga myndigheter ska enligt Lagen om offentlig anställning bara utgå från sakliga grunder vid anställningar. Men genom att kalla chefstillsättningar för arbetsledningsbeslut kan myndigheten kringgå reglerna.

 

Ett arbetsledningsbeslut innebär att man ger en chef fler arbetsuppgifter, inom ramen för den befintliga tjänsten. Då går besluten inte heller att överklaga.  Tidningen Lag & Avtal har tidigare rapporterat om det stundtals snåriga juridiska läget när de tre poliserna tagit strid mot myndigheten. Situationen beskrivs som "en rundgång i systemet.""

 

Lag och Avtal har även ett reportage från Arbetsdomstolen,

och ett referat av domen. 

Polisförbundets dåvarande ombudsman i rättsfrågor ser därmed en uppenbar lucka i lagstiftningen som behöver täppas till, enligt Polistidningen.

 

Anette Öberg, ordförande för cheferna i Polisförbundet i region Stockholm kommenterar artikeln i Expressen:

 

"Jag välkomnar JO:s beslut att granska Polismyndighetens sätt att tillämpa sina tillsättningar.

 

Från Polisförbundet region Stockholms sida har vi tidigt ifrågasatt det system som man tillämpar när man sätter Regeringsformen och Lagen om offentlig anställning ur spel genom att tillämpa arbetsledningsbeslut i så hög utsträckning som möjligt.

 

Samtidigt genomför man tillsättningar på ett rekryteringsliknande sätt genom att tillämpa uttagningsprocesser via tester och flera intervjuer. Detta skapar osäkerhet kring vad som egentligen gäller och intrycket blir i slutändan att vänskapskorruption existerar.

 

Eftersom polisen fortfarande är till övervägande del en mansdominerad arbetsplats finns det naturligtvis fog för att misstänka att i de manliga hierarkierna denna vänskapskorruption innebär att män anställer sina gelikar.

 

Under de fyra år som jag bevakat tillsättningarna i region Stockholm har jag särskilt bevakat risken för köns- resp åldersdiskriminering. Jag har också fört dialog med framförallt vår biträdande regionpolischef i frågan ett flertal gånger. Utifrån de tre olika sätt myndigheten tillämpar tillsättningar på har jag kommit fram till den slutsatsen att det i alla lägen är bättre med en ren rekrytering än att man tillämpar arbetsledningsbeslut. Detta på grund av att den som inte blir föremål för tjänsten har möjlighet att överklaga till överklagandenämnden.

 

Därför är det väldigt olyckligt att myndigheten inte följer de beslut som Överklagandenämnden fattar när sådan möjlighet ges. Det sätter hela systemet ur spel.

 

Anette Öberg

Ordförande Polisförbundet region Stockholm chef"


Tommy Hansson

Gilla sidan:


 


Tidningen POLISEN


Brandfacket
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994