Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2018-03-14 16:10

Polisen garanten för demokratin

Idag berättade Polismyndigheten och Säkerhetspolisen om planerna inför valrörelsen. Bland annat beskrevs en högre konfliktnivå än tidigare, och även under tidigare valrörelser har inte alla velat följa demokratins spelregler. Till det kommer en problematik med odemokratiska krafter på lokal nivå.

Polisen har fyra fokusområden under arbetet med valrörelsen. Det framgick under polisens och Säkerhetspolisens gemensamma pressträff om valet på onsdagen.

Polisen kommer att fokusera på fyra områden i arbetet i valrörelsen 2018:

  • inhemsk extremism,
  • förtroendevaldas säkerhet och trygghet,
  • påverkansoperationer
  • utsatta områden.

Polisens uppgift inför valrörelsen är att ansvara för ordning och säkerhet i samband med de offentliga möten som hålls och utifrån sitt uppdrag säkerställa den demokratiska processen.

– Jag är inte orolig inför valrörelsen, men klimatet i samhället är mer polariserat under 2018 än vid valet 2014, vilket även påverkar polisens arbete, säger Stefan Hector, polisens kommenderingschef för polisens arbete i valrörelsen.


Han beskriver även för Aftonbladet att det på sina håll förekommit att människor hindrats från att bilda sig en uppfattning eller att rösta. Här har polisen sett att det varit problem tidigare – i utsatta områden.

– Jag vill inte göra problemet större än vad det är, för vi kan inte bedöma det, säger Stefan Hector till Aftonbladet. Men vi har noterat att man vid vissa tillfällen, i olika städer, i olika val, har sökt hindra människor från att rösta.

– Det kan röra sig om kvinnor och om meningsmotståndare.

 

Demonstrationsrätten stark

I polisens uppgifter i valrörelsen ingår också att fatta beslut om tillstånd för demonstrationer och andra allmänna sammankomster.

 

Yttrandefriheten och det lagliga stödet för demonstrationer finns i grundlagen och är mycket starkt. Polisen får bara i undantagsfall vägra tillstånd för en demonstration.

– Juridiken är tydlig här. Åsiktsfriheten och demonstrationsrätten har ett oerhört starkt skydd. Polisen har en långtgående skyldighet att säkerställa att även obehagliga synpunkter får framföras, säger polisens rättschef Martin Valfridsson.

 

Undantagsfall neka tillstånd

Endast i undantagsfall får polisen neka en grupp människor att demonstrera. Undantag gäller om det, inom den tillståndssökta demonstrationen, finns risk för omfattande ordnings- eller trafikstörningar.

 

– Polisen har ytterst begränsade möjligheter att neka demonstrerationer på allmän plats. Det gäller även om det till exempel finns en risk för att rasistiska åsikter kommer att föras fram under demonstrationen, säger Martin Valfridsson.

 

Den som demonstrerar ska söka tillstånd i förväg. Men polisen har skyldighet att skydda även icke tillståndsgivna demonstrationer.

 

– Åsiktsfriheten är juridiskt stark vilket gör att polisen måste skydda även icke tillståndsgivna demonstrationer. Men jag vill uppmana alla att söka tillstånd, för då har polisen större möjligheter att se till att demonstrationen kan genomföras säkert, säger Marin Valfridsson på pressträffen.


Uppdatering: Redan samma dag som denna nyhet publicerades, berättar media att polisen i lördags tvingades skydda misshagliga åsikter från attackerande motdemonstranter vid Sergels Torg. Kanske en föraning av vad vi har att vänta oss...


Tommy Hansson
 
Gilla sidan: