Publicerat 2019-05-06 11:40

Polisdebatt i Agenda om brott och politiskt ansvar

I årets första partiledardebatt, möttes samtliga riksdagspartiers partiledare. Ett av ämnena var brottsligheten, ämnet presenterades med kommentaren att tonåringar skjuts ihjäl i knarkuppgörelser och barn rånas på väg till skolan, trots miljarder till polisen…


Trots skärpta straff och miljardsatsningar på polisen, fortsätter våldet… 43 av de 108 mördade personerna 2018i Sverige sköts ihjäl. 33 kvinnor mördades, de slogs oftast ihjäl.

 

Stefan Löfven menar att särskilt våldsbrotten är väldigt allvarligt för samhället. Man ska vara trygg i Sverige, då krävs det ett starkt samhälle som är stenhård mot brotten och brottens orsaker. Polismyndigheten ser nu att de kan bli 10 000 fler anställda 2024. Han säger att han är glad över att det finns en enighet om den inriktningen.

 

Ulf Kristersson höll inte med Löfven om att satsningarna räcker. Kristersson vecklade in sig i statistiken om dödligt våld, och talade om en fördubbling, något som "endast" gäller det dödliga skjutvapenvåldet. Kristersson kritiserade regeringen för att en kvarts miljard dras från Polisens budget i vårändringsbudgeten, en helt ofattbar prioritering enligt honom.

 

Löfven menade att polisen redan fått mer pengar än de begärt, men att när Kriminalvården ska köra frihetsberövade i större omfattning, då ska de ha den delen av budgetpengarna, det är inget konstigt med det. Dessutom är det en väldigt liten del av polisens budget. Men Moderaterna missar det viktiga sociala, förebyggande arbetet, för att hindra nyrekrytering bland unga hävdade Löfven.

 

Kristersson menar att det inte går att stoppa dödsskjutningar eller våldtäkter som tredubblats med långsiktiga sociala åtgärder, det kräver poliser här och nu. Det kräver tuffa straff för gärningsmännen, så att de stannar kvar i fängelse så att de inte kan rekrytera nya gängmedlemmar. S pratar, men gör nästan ingenting. Kriminalvårdens transporter flyttades för två år sedan, men nu flyttas ytterligare pengar från polisen samtidigt som fler poliser slutar varje år, även av andra skäl än pension. Alla vill ha 10 000 fler poliser men ni gör ju ingenting för att poliserna ska vilja stanna kvar, få bättre lön, betald utbildning, vi vill ha polissatsningar, tuffare straff, regler om IS-terrorister men ni släpar benen efter er, sade Kristersson.

 

Löfven svarade att det är hans regeringar som ger polisen stadigt mer resurser och som ökat intagningen till Polishögskolorna, nu utbildas dubbelt så många blivande poliser som under den borgerliga regeringen. Straffen för grova vapenbrott har skärpts, liksom för 30 andra brott. nu blir brottslingar häktade, häktena och fängelserna är överfulla. Nu gäller det att förhindra tillflödet av unga som blir kriminella i stället för att gå i skolan.

 

Kristersson vill ha ännu hårdare straff, vistelseförbud, vi kräver de tuffa åtgärderna. Den kriminelle som sitter i fängelse kan inte rekrytera nya till gängen. Det är fortfarande dubbelt så många poliser som lämnar yrket varje år än de som går i pension. Många poliser orkar inte vara kvar i yrket.

 

Löfven noterade att polisen haft råd att återanställa 400 tack vare nya resurser. Det finns ett intresse för polisyrket. Kristersson anklagade regeringen för att vara långsamma och inte ha anammat moderatförslag om att ta medborgarskapet från IS-terrorister och fördubbla straffen för gängkriminella. Löfven svarade att dessa problem fanns redan innan 2014, och då hände verkligen ingenting på straffskärpningsfronten eller satsningen på polisen. Men nu får polisen mer resurser, mer resurser än de begärt.

 

Annie Lööf menar att vårändringsbudgeten satsar mer på rättsväsendet i stort än M/Kd. Hon vände sig mot att våldet mot kvinnor (utom sexualbrotten) inte berörts i debatten. Kvinnors trygghet behöver lyftas, allt från familjevåld till ”balkongflickor”.

 

Ebba Busch Thor höll med om den problembeskrivningen, men kompletterade med att referera till en HD-dom där en våldtäktsman som även gjort sig skyldig till annan upprepad brottslighet inte blev utvisad från Sverige. Samtidigt utvisas hederliga arbetande migranter för petitesser. Vad sänder detta för signaler i förhållande till de ökande sexualbrotten. Varför ska de här männen få lov att stanna i Sverige? Varför utvisas de inte?

 

Isabella Lövin sade att hon är väldigt stolt över den nya samtyckeslagen som MP tog initiativ till. Där har positionerna flyttats fram. Det kan bidra till fler anmälningar av sexualbrott, till det kommer metoo-debatten. Gängkriminaliteten och dödsskjutningarna hindras inte bara av strängare straff, även om de strängare straffen för vapenbrott haft effekt. Men vi måste även ha en stark förebyggande kedja.

 

Jimmie Åkesson menade att varken Kristersson eller Löfven är på rätt spår, särskilt inte när de sparar på polisen. Varken den borgerliga regeringen (fram till 2014), eller de följande Löfvenregeringarna har vidtagit tillräckliga åtgärder mot den grova och ökande brottsligheten. Får man lov att säga detta i SVT eller så får ni väl ta avstånd sedan, en stor del av den här brottsligheten, gängkriminaliteten och i synnerhet sexualbrotten, våldtäkterna är en importerad brottslighet, och därför övergår det mitt förstånd att så få utländska våldtäktsmän utvisas. Det är en helt avgörande fråga, man inbillar sig att vi ska kunna ha en gigantisk invandring från andra delar av världen, det skapar segregation, det skapar utanförskap, arbetslöshet och sociala problem, och vi importerar värderingar som för oss är fullständigt främmande. Det är klart att sexualbrotten ökar, och att gängbrotten ökar, det är självklart.

 

Jonas Sjöstedt noterade att sexualbrott inte är en ny företeelse i Sverige, det fanns för många sexualbrott i Sverige även långt tidigare, men de anmäldes ofta inte. Det är alltid lika oacceptabelt med sexualbrott och de ska bekämpas stenhårt. Det är dock intressant att lyssna på regeringen och  de blåbruna och hur lika de är, som bara vill bekämpa brotten med fler poliser och hårdare straff. Men man borde lyssna på poliserna som ofta beskriver hur de inte kan lösa sociala problem. Då blir det bara fler nya kriminella. Både regeringen och de blåbruna sänker skatten för de som tjänar allra bäst, drar in på sommarlovsstöd, busskort för barn och så vidare.

 

Jan Björklund noterade att nu vill alla ha fler poliser. Men varken den borgerliga regeringen eller Löfvens regeringar har varit ute i tid. Men nu är alla överens, om strängare straff och fler poliser och fler utvisningar. Men vi måste se att mycket av brottsligheten är internationell, när det skjuts (mördas)  Rosengård är det ofta internationella brottssyndikat som ligger bakom narkotikahandeln. Därför vill Liberalerna ha ett europeiskt FBI för att stoppa den internationella brottsligheten.

 

Kristersson vill stärka Europol som jobbar över gränserna. De borde även bekämpa de internationella stöldligorna, som ligger bakom en stor del av inbrott, båtstölder, och stölder av bildelar mm.

 

Björklund noterade att Europol är färre än poliserna i Norrland, och de är ingen jätteresurs precis… Därför behövs något mer kraftfullt. Brottslingarna jobbar internationellt, då måste rättsväsendet jobba internationellt också.

 

Kristersson noterade att vi inte kan lägga ut den svenska brottsbekämpningen på entreprenad till EU.

 

Löfven fick prata om rånen mot barn som florerar i storstäderna. Han talade om att föräldrarna måste få jobb för att vara förebilder. Han gick sedan över till att tala om våld mot kvinnor i nära relationer. Han ville ha skärpta straff för detta och bättre stöd till kvinnojourer framöver.

 

Åkesson vänder sig mot Europeiskt FBI, det är en enkel lösning som inte skulle fungera. Det vore effektivare att återinföra effektiva gränskontroller, vilket EU ju är ett hinder för.

 

Ebba Busch Thor noterade att hon är förebyggande insatser, den viktigaste insatsen är att stärka föräldrarna i att vara gränssättande och sätta ramar för sina barn. Tidigare har LAS använts som argument mot brott, nu används busskort i samma syfte… Men när vi talar om organiserad kriminalitet och våldtäkter, återstår hennes fråga; varför ska utländska våldtäktsmän få vara kvar i Sverige?

 

Lövin framhöll åter samtyckeslagen, som kunde tillämpas i ett fall av människohandel i Uppsala. Hon påpekade även att det är en feministisk regering. Vi har ett rättssamhälle där man kan bli dömd till utvisning…

 

Lööf tog ordet och menade att fler brott ska föranleda utvisning under denna mandatperiod. Hela rättskedjan behöver mer resurser, även på landsbygden. Idag hotas bönder av djurrättsaktivister, böndernas barn hotas på ett oanständigt sätt.

 

Att vi behöver fler poliser och ett stärkt rättsväsende är alla överens om. Men de sociala orättvisorna mellan olika områden, kräver grundliga samhällsförändringar, till ett land som håller ihop men nu går det i motsatt riktning, mot större ojämlikhet och större klyftor, menade Jonas Sjöstedt.

 

Jämlikheten ska öka i samhället, höll Löfven med, det förklarar en del av brottsligheten men vi måste också vara hårda mot brotten här och nu.

 

Det går inte att skylla gängmord på ojämlikhet, menade Kristersson, det är så typiskt svenskt. Vi måste stoppa det grova våldet, skicka i väg de som begår grova brott och inte är svenska medborgare, systematiskt utvisa och låta dem sitta i fängelse i sina hemländer. Och vi kan vara överens om fler poliser, det är färre poliser idag än för fyra år sedan… Kristersson noterade en lista från polisen i Vivalla, löst sammansatta nätverk av grovt kriminella, öppen droghandel, maffialiknande familjer, hederskultur, radikalisering, grovt bidragsfusk och korruption i Vivalla i Örebro 2019.

 

Lövin menade att polisen i Vivalla säger att man ska samarbeta, med bostadsbolag, dagis, skola, fritidsverksamhet, hela samhället och skattemyndigheten mot de gängkriminella, det är det enda sättet som är verkligt effektivt, och som verkligen fungerar att bara prata om tuffare straff och utvisning hjälper inte – Det är vad polisen själva säger enligt Lövin.

 

DAGIS! Hann Kristersson utropa innan debatten var slut…

 

Blåljus noterar att det samtidigt som målet om fler poliser är gemensamt, finns goda möjligheter att diskutera politiska skiljelinjer. Det kan handla om vad som är brottsförebyggande, hur ett brottsförebyggade samhälle ser ut. Men utan poliser i tillräckligt antal kan vi vara helt övertygade om att poliserna inte kommer att ha tid att delta i det viktiga brottsförebyggande arbetet. Det finns många orter i Sverige där polisen bara landar om det hänt något allvarligt. Andra frågor är kriminalpolitiken, straffsystemet och gränskontroller och utlänningskontroll.

 

Så då återstår frågan hur det ska bli så många poliser till som behövs, och som alla politiker vill. Polisförbundet skriver: ”Det går inte att säga att polislönefrågan är löst så länge som vi varken fyller utbildningsplatserna eller kan erbjuda erfarna kollegor konkurrenskraftiga löner som håller kvar dem i kåren. Vi vill veta hur uthålliga politikerna är beredda att vara i den här frågan.”

 

Eller som polisen Peppe Larsson skriver på Twitter; ”Mellan 2014-2018 har 4250 poliser lämnat yrket. Ungefär hälften har gått i pension och hälften gått vidare till andra yrken. Mycket kompetens och erfarenhet finns således att finna, om man är beredd att betala för samhällets- och våra medborgares trygghet!”

 

Peppe följer även rekryteringen till yrket, som går sådär; ”Antalet tomma platser på polisutbildningen de senaste fem terminerna, räknat termin ett och en månad in på utbildningen, mer än 1000 stycken. Tillkommer ytterligare avhopp, studieuppehåll mm. Reservation för vt-19 då antalet platser var 1020 men ändrades till 750 pga lågt underlag.”

 

Peppe sätter fingret på de två avgörande frågorna, som har samma svar. Poliserna borde oftare stanna i yrket. Fler lämpliga ungdomar borde vilja bli poliser. För att åstadkomma det, måste poliserna få bättre betalt.

 

Tommy Hansson

Gilla sidan:
TIPSA FRAGA

wwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994