Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2018-03-16 13:10

Polisbristen ämne för riksdagsdebatt

Riksdagsmannen Roger Haddad har riktat två frågor till Justitieminister Morgan Johansson som handlar om polisen, vilket debatterades idag i kammaren. Dels diskuterades avhoppen och de tomma platserna på Polishögskolorna, och dels diskuterades förslagen att ersätta riktiga poliser med civila "specialister".

Första interpellationen löd;

"Regeringen har meddelat att man ämnar starta en ny polishögskola i landet.

Parallellt finns polisutbildningen i dag vid tre lärosäten – utöver viss verksamhet vid Sörentorp. Del av utbildningen bedrivs också på distans.

 

Antalet sökande till polisutbildningen och de befintliga platserna, som redan utökats, är stort och det är många som vill bli polis, vilket är mycket positivt. Men varje termin står flera hundra platser tomma och på totalen under ett år blir det väldigt många tomma platser; över 500 platser stod tomma 2017. Även denna vårtermin står många platser tomma. I Växjö står 90 platser tomma och i Umeå står en tredjedel av samtliga platser tomma. Problemet verkar i alla fall inte vara brist på tomma platser för de som söker utbildningen.


Ett annat bekymmer är att studenter antas men att många hoppar av utbildningen efter en månad. Detta skapar också tomma platser och ytterst att vi får än svårare att rekrytera duktiga och lämpliga poliser till yrket.

 

Mot bakgrund av denna utveckling vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

  1. Är ministern och regeringen nöjd med polisutbildningens kvalitet och hur följer ni upp verksamheten?
  2. Vilka åtgärder tänker ministern vidta för att vi inte ska ha 500–600 tomma platser på polisutbildningen varje år?
  1. Vad beror det på att så många studenter väljer att hoppa av polisutbildningen efter att de antagits, och vilka slutsatser drar ministern och regeringen av detta?

Här kan debatten följas:

 


 

Nästa fråga rörde förslaget att ersätta poliser med civila befattningshavare och lyder:

 

"Sverige behöver minst 5 000 fler poliser. Vi behöver dem för att återupprätta rättsstaten och ett tryggare samhälle. Vi behöver dem också för att öka antalet poliser i yttre tjänst så att polisen kan komma närmare medborgarna och störa ut den kriminalitet som breder ut sig inte minst i vissa utsatta områden.

 

I dag noteras i stället att Sverige har den lägsta polistätheten på tio år. Underlag från polisen visar att antalet poliser i yttre tjänst fortsätter att minska i antal, trots upprepade uttalanden från ansvarig politisk nivå om att det skulle bli tvärtom.

 

Denna utveckling är dessvärre inte ny. De senaste åren har Liberalerna lagt fram krav på åtgärder mot avhoppen från polisyrket men också satsningar på polislöner och arbetsmiljö. Den 25 februari uttalade regeringen i medierna genom det ansvariga statsrådet att civila utredare ska anställas för att kompensera för de poliser som slutat. Fler civilanställda behövs också, men att försöka reparera hålen på grund av polisavhoppen genom sådana åtgärder i stället för att gå till botten med orsakerna vore olyckligt.

 

Mot bakgrund av problemen inom polisen vill jag ställa följande frågor till justitieministern:

 

1. Vilka åtgärder tänker regeringen vidta för att öka antalet poliser i yttre tjänst?

 

2. På vilket sätt ska fler civila utredare bli en ersättning för de poliser som slutat?

 

3. Vilka konkreta åtgärder har regeringen vidtagit för att locka tillbaka poliser som slutat samt behålla dem som är på väg att lämna polisyrket?

 

Debatten kan ses här:
Blåljus känner igen det mesta som sades i debatten. Liberalerna är kritiska till hur polispolitiken ser ut idag, medan ministern är kritisk till att inte föregående regering vidtog adekvata åtgärder. Blåljus kan lätt instämma i den kritiken. Från båda håll.

Uppdatering: Protokollet kan läsas här, från sidan 14.

Några av justitieminister Morgan Johanssons svar är belysande, och har vi inte hört förut uttryckta så tydligt, nedan ett par citat:

Jag och regeringen är stolta över den svenska polisen. Poliserna vid Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Ekobrottsmyndigheten visar dagligen prov på hög kompetens när det gäller att utföra sina komplicerade arbetsuppgifter. De har alla genomgått samma grundutbildning till polisman, och den svenska polisens höga standard beror till stora delar på urvalet till och innehållet i den svenska polisutbildningen. Regeringen följer naturligtvis upp verksamheten inom ramen för den ordinarie myndighetsstyrningen i en ständigt pågående dialog.”

 

Nej - civilanställda ska inte ersätta poliser. Men det misstag ni gjorde under er period var att ni lät poliser ersätta civilanställda. Ni använde civilanställda som dragspel. Ni minskade antalet civilanställda, och så satte ni poliser att göra civilas uppgifter. Därmed, herr talman, fick man en minskad effektivitet när det gäller brottsbekämpningen.

Det misstaget som ni gjorde ska vi aldrig göra om.”

 

Nu skalar vi upp båda liksom polisorganisationen totalt sett. Med det som Polismyndigheten har rapporterat till oss skulle jag tro att vi till 2024 hamnar på ungefär 6500 utbildade poliser och runt 3500 civilanställda av de 10000. Den balansen tror jag är ganska rimlig, och det är det Polismyndigheten har sagt.

 

Det är inte gratis, det här. Man bedömer att vi behöver öka poliskostnaderna med uppemot 12 miljarder till 2024. Vi ska naturligtvis granska de siffrorna; det här är bedömningen som Polismyndigheten gör. Men man ska ändå veta att det är i det häradet det hamnar, i så fall en ökning av Polismyndighetens utgifter med 50 procent.

 

Är 12 miljarder mycket eller lite pengar? Jag ser ju hur ni på allianssidan gör. I stället för att gå till val på stora satsningar i välfärden, där polisen är en del, går ni i stället till val på stora skattesänkningar. Bara det där sjätte jobbskatteavdraget som ni ska genomföra ihop med Moderaterna kostar 22 miljarder kronor.

 

Då säger jag att det är bättre att vi lägger de gemensamma resurserna på att prioritera välfärden, brottsbekämpning och polisen i stället för dessa stora skattesänkningar. Men det är naturligtvis ett val som väljarna får göra.”


För att väga upp vår sura kritik, vill vi dela ett gott råd i fem korta punkter som skulle punktera poliskrisen. Den är skriven nyss på Twitter av en klok polis, och väl värd att begrunda.

LÖSNING PÅ POLISKRISEN:
1. Rätta till en skälig lön
2. Fixa till scheman o bjussa på tid.
3. Fixa bra utrustning (bilar, dataprogram, avrapportering, persedlar, mm)
4. Visa att samhället står bakom poliserna (skäliga "blåljusstraff")
5. En "Lex-maria" för polisen.

Tommy Hansson

Gilla sidan: