"Det är mycket allvarligt att det finns personer som inte drar sig för att ge sig på poliser på det här sättet. Tyvärr har den gränsen passerats alldeles för många gånger under senare år. Våldet har blivit grövre.

 

Händelsen i Skövde på onsdagskvällen var ett vanligt rutinuppdrag som utvecklades till något väldigt våldsamt. Det visar att poliser har ett utsatt yrke och att polisers arbetsmiljö måste tas på största allvar.

 

Polisförbundet har länge drivit att straffen vid hot och våld mot blåljuspersonal måste skärpas och att polisers rätt till kränkningsersättning förbättras. Men jag tror inte att det finns några enskilda åtgärder som kan väga upp för det faktum att vi är för få poliser. Vi måste bli fler om vi alltid ska kunna göra säkra ingripande och minska våldet mot poliser.

 

Rikspolischefen, Ander Thornberg, som precis som Lena Nitz är polis i botten, kommenterar misshandeln i Studio ett tillsammans med huvudskyddsombudet i Skaraborgspolisen, Mats Karlsson.

 


 

Mer om radions rapportering här:


 

Rikspolischefen Anders Thornberg är tydlig med att polisbristen inte är löst, politiska löften till trots. För det tar tid att rekrytera och utbilda tillräckligt många bra poliser för yrkets krav.

 

I klippen diskuteras även hur långt till backup de första patrullerna vid resecentrum i Skövde hade. Det handlade enligt uppgift om tre mil. Blåljus kan konstatera att det är få platser i glesbygd som är så polistäta att närmsta patrull finns på det avståndet eller närmare. Och Skövde, är om än tätare befolkat än delar av Norrbotten inte ett område som brukar betraktas som ett "särskilt utsatt område".

 

Men det som händelsen visar mest av allt är att ingen polis vet vad som händer innan passet är slut. Det har förekommit att politiker och andra utan polisiär erfarenhet talat om polisuppgifter som inte skulle ställa lika stora krav som andra uppdrag. Då har det nämnts lokalpoliser som exempel. Men det tillhör undantagen att det är piketpoliser eller nationella insatsstyrkan som kommer först till platser där våldet riskerar att bli grovt. Det är vilken polis som helst, med eller utan uniform som oftast är närmast och kommer fram först...

 

Tommy Hansson