Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-09-11 10:40

Pension, föräldraledighet, OB-tillägg och semester

Det är några av de områden som förändrades genom kollektivavtal för polisen den 1 september. Blåljus har ju tidigare informerat om Kåpan Extra och möjligheten att växla pensionsinsättning till lön, men nu är det semester och föräldraledighet som är mest aktuellt, då ansökningar inför jul, ska vara inne före den 15 september.

Mattias Berg, är Polismyndighetens förhandlingschef, och informerar så här på Intrapolis den 5 september:

"Vad innebär det att man kan växla Kåpan Extra till lön?   

 

- För den som är anställd i Polismyndigheten gör arbetsgivaren en kollektiv pensionsavsättning till den kompletterande ålderspensionen Kåpan Extra. Nu blir det möjligt att själv välja om man istället vill få den extra avsättningen som lön. För Seko Polisens medlemmar gäller samma regler från 1 december, för medlemmar i övriga arbetstagarorganisationer från 1 september. Växlingen motsvarar 4,6 procent av den fasta lönen per månad.

 

Hur gör man om man vill göra en sådan löneväxling?

- Partsgemensam information och blanketter för detta kommer inom kort att finnas tillgängliga på Intrapolis.

(Blåljus har kollat, och nu ska det vara nära... red anm)

 

Höjda tillägg – vad gäller där?

- Det kommer att utgå ob-tillägg för arbete under fredagkvällar mellan 19.00 och 22.00, samt höjt ob-tillägg under storhelger från den 1 september. Dessutom innebär förändringarna att medarbetare ersätts med ett logitillägg om 275 kronor per natt ifall den så kallade ARA-standarden inte uppfylls.

 

Nya regler för ledigheter finns också i avtalen – vad innebär det?

- Myndigheten har från och med 1 september två semesterperioder. Period A sträcker sig från 1 maj till 15 december och period B sträcker sig från 16 december till 30 april. Det innebär att semester och föräldraledigheter under sommaren respektive jul- och nyårshelgerna ska planeras och fastställas med framförhållning två gånger om året. Medarbetare som vill vara föräldralediga under sommaren ska anmäla det senast den 28 februari och medarbetare som vill vara föräldralediga under jul/nyår ska anmäla det senast den 15 september.

 

Vad gäller för i år – en del regioner har väl redan planerat semestrar inför julen?

- Generellt gäller att alla medarbetare som har för avsikt att vara föräldralediga under jul och nyår i år måste anmäla det senast den 15 september. I år har planeringsarbetet skett i brytningen mellan två kollektivavtal, så håll utkik efter vad som gäller för semesterplaneringen regionalt och lokalt.

 

Vad gäller för utbetalning av föräldralön?

- Tidsgränsen för att ta ut föräldralön har förlängts. Föräldralön får tas ut till dess att barnet är 48 månader. Per barnsbörd får man ta ut 360 dagar med föräldralön och om båda föräldrarna jobbar inom staten gäller 390 dagar tillsammans per barnsbörd."

 

Blåljus kommer att informera mera så snart Polismyndigheten kommer med information och blankett rörande Kåpan Extra. Dessutom kommer ännu mer information om pension på våra medlemsmöten den 18 och 19 oktober. Till dess, påminner vi föräldrar och semestersugna om de nya reglerna ovan!

 

Tommy Hansson

Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994