Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-09-13 09:10

Orimligt, obegripligt och oacceptabelt!

Under de senaste åren har det förekommit attacker mot polisers privata sfär. Det har krossats fönster i bostäder, bilar har sprängts och kriminella har dykt upp på tomten. Till det kommer att poliser i tjänst attackerats oprovocerat. Det är så klart fullständigt horribelt och oacceptabelt. Men, nu har någon gått ännu ett steg längre, vilket har fått Polisområdeschefen i Stockholm Syd, Carolina Paasikivi att skriva till sin personal. Texten är publicerad på Intrapolis och Blåljus delar den gärna.


"Igår tisdagen den 12 september 2017 hände det som vi ibland fruktat och anat men ändå hoppats inte ska hända. En familjemedlem till en kollega blir attackerad under hot som syftar till att få oss att inte göra vårt jobb.

 

Våld och hot som syftar till att rubba oss som poliser och företrädare för rättsväsendet. Våld och hot som inte riktar sig direkt mot en av oss – utan en av dem som någon av oss står nära.

Detta är våld och hot som på allvar utmanar rättssystemet. Vi som gjort valet att arbeta inom polisen är i någon mån beredda. Vi kastar en blick över axeln ibland, vi vet att vi har en skyldighet att ingripa även på fritiden, vi är på sätt och vis alltid i tjänst.

 

Ibland är partners, barn och andra släktingar också medvetna om att "något kan hända". De får ibland vänta in oss när vi sticker iväg eller ringer ett samtal. Mest av allt brukar de vara stolta över oss, beredda att förklara och försvara det vi gör men aldrig eller ytterst sällan är de beredda på att själva bli angripna. Det ska de inte heller någonsin, någonsin behöva vara!


Det är orimligt, obegripligt och oacceptabelt att det sker ett sådant angrepp. Det anstår inte det svenska rättssystemet. Vi kommer att stå upp för oss själva, vår egen och allas vår rätt att vara trygga!

 

Vem gör så?

Den som planerar och utför en sådan gärning underskattar oss. Den som gör det underskattar oss som poliser, vår övertygelse och drivkraft. Den underskattar vår lojalitet mot varandra och vår förmåga att styra all vår kraft mot det som utmanar oss. Den som gör det underskattar hundratals år och tusentals människors kraft och övertygelse om att vi står för rätt och rättvisa. Den som gör det kommer inte att lyckas med sitt uppsåt. Tvärtom och långt därifrån!

Vi kommer att hitta dem. Vi kommer att lagföra dem. Vi kommer att skydda vår kollega och hans familj. Vi kommer att vakta över vårt uppdrag.

 

Med mycket omtanke och omsorg om de som drabbats. Med all kraft och outtröttlighet mot de som angripit. Med mycket eftertanke och förberedelse i tanken för det som kan följa.

 

Nu jobbar vi detta i botten!

 

Carolina"

 

Även Rikspolischef Dan Eliasson uttalar sig på Intrapolis med orden:

 

"− Jag ser mycket allvarligt på detta. Ett angrepp mot en av oss eller våra familjer är ett angrepp mot oss alla. Men det är också en attack mot hela rättsväsendet och vårt samhällssystem. Det här understryker vikten av att vi intensifierar arbetet mot hot och våld mot polisanställda. Vi måste också ta in tryggheten för våra anställdas anhöriga i detta arbete, säger rikspolischef Dan Eliasson.

− Allt ska göras för att lagföra de skyldiga och vi ska ge allt nödvändigt stöd till vår kollega och dennes familj, säger rikspolischefen."


Dessutom har vår egen regionpolischef kommenterat händelsen med orden:


"– Att ge sig på någon av oss polisanställda eller våra anhöriga i syfte att påverka vårt arbete är ett mycket allvarligt brott. Vi har nu fullt fokus på att gripa och lagföra de skyldiga. Vi ger också allt stöd vi kan till vår kollega och dennes familj. Samtidigt ska vi fortsätta vårt långsiktiga arbete med att motverka hot och våld mot polisanställda och skapa en säkrare arbetsmiljö, säger Ulf Johansson och fortsätter:

– Vi inser allvaret och vidtar kraftfulla åtgärder. Jag tycker att polisområdeschef Carolina Paasikivi uttrycker det på ett bra sätt [i texten ovan]."

 

Det som i den här bedrövliga händelsen känns bra, är att höga chefer inom polisen tar detta på samma allvar som alla kollegor och Polisförbundet. Lena Nitz har i olika medier betonat allvaret i händelsen. Blåljus hoppas så klart att angreppet blir utrett och att rättssamhället reagerar på ett rimligt sätt. Den här utvecklingen måste stoppas omedelbart.

 

Tommy Hansson

Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994