Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2018-05-21 08:10

Om vi ska jobba längre gör politikerna det möjligt?

I radioprogrammet från vetenskapsradion, "Det goda åldrandet" diskuterades hur arbetslivet bör organiseras när fler och fler lever allt längre. Som bekant innebär det belastningar på pensionssystemet, om inga ändringar görs blir pensionsnivåerna väldigt låga.

-Hur löser vi kunskapsöverföring och arbetsmiljön för äldre medarbetare? Hur ska vi ha råd med rimliga pensioner när de äldre blir allt fler? Vilka möjligheter finns för karriärväxling och vidareutbildning? Vad är politikens lösningar? En folkhälsoprofessor och två politiker för ett sansat samtal som bland annat föreslår delpension som en lösning för ett uthålligare arbetsliv.Blåljus har ju länge varit en tillskyndare av delpension som en möjlighet för seniora poliser att orka jobba till ordinarie pensionsålder, och dessutom få en mjukare övergång till pensionärslivet. Vi har även påtalat att i dagens polisbrist, blir det en win-win för Polismyndigheten och den blivande polispensionären. Dock bestämmer arbetsgivaren över vilka som skall medges förmånen av delpension, och det har hanterats olika vid olika tidpunkter. Fackligt menar vi att så många som möjligt som uppfyller kriterierna borde ges möjligheten.

Nu har vårens deltidspensionsansökningar i region Stockholm som oftast gäller från efter sommaren, beviljats eller avslagits. Vid de två senaste ansökningstillfällena i regionen har 27% respektive 33% beviljats, något som vi uppfattat som väl låg andel, och som lett till att ett antal poliser valt att gå i helpension i stället.

Till nyåret 2017-18 ansökte 54 polisanställda vid regionen om delpension. Av dessa fick 21 möjligheten, de allra flesta med delpension om 20%. Det innebär att 39% av ansökningarna beviljades. Flera av de sökande hade sökt tidigare och övervägde inför beslutet att lämna polisen om de inte skulle få delpensionen, så det gäller att inte ge upp hoppet. Nästa tillfälle att ansöka om delpension är före den 1 september 2018.

Delpensionsavtalet innebär att arbetsgivaren kan ge poliser mellan 61 och 65 år mellan 20 och 50 % pension. På den tid som inte arbetas, får polisen 60 % i pensionsersättning. Det innebär att en polis ledig på 20% får 92 % ersättning. En polis som fått 50% får 80 % ersättning. Lite mindre sätts in till den allmäna pensionen, (18,5% av den del man har delpension, pensionsersättningen är inte pensionsgrundande till den allmänna pensionen) men det uppvägs mer än väl om man orkar jobba något eller några år längre. Till tjänstepensionen sätts avgifterna in oavkortat. (som om man inte varit ledig)

I Polismyndighetens budgetunderlag 2017 finns en bra skrivning om delpension, under avsnittet Kompetensförsörjning, Bemanning och kompetens på sid 21:

"Myndigheten ger möjlighet till delpension om verksamheten medger. Syftet är att medarbetare som närmar sig pensionsåldern ska kunna vara kvar i arbetet hellre än att pensionera sig i förtid."

Tommy Hansson

Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994