Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-09-13 11:20

Oenighet om storjourer

MBL förhandlingen avseende jourverksamheten i Polisregion Stockholm slutade i oenighet!

 

Polisförbundet i Stockholm förklarade sig vid måndagens förhandling oenig angående organisationsförändringen för jourverksamheten i Polisregion Stockholm.

 

Anledningen till att Polisförbundet Region Stockholm reserverat sig är att vi anser att det till viss del funnits brister i förankringsprocessen och även vid utlysningen av de nya funktionerna. Vår uppfattning är att stordriften som planeras inte kommer att gynna våra medarbetare. Vi ser problem med långa transporter till de i framtiden tilltänkta huvudjourerna. Vi tycker gränsdragningsproblematiken är svåröverskådlig i ledningsstrukturerna vid de tilltänkta jourerna. Vi kan också konstatera att arbetsgivaren inte löst frågan om stödet till sektionscheferna, vilket vid riskbedömningen lös rött.

 

Redan idag ser vi att det är svårt att rekrytera utredare med polisiär kompetens till våra jourer och vi kan också konstatera att det till viss del är svårt att besätta ledningsfunktionerna till jourerna, alltså jourförundersökningsledare och stationsbefäl.

 

Varför laga det som är helt och varför förstöra det som fungerar? Istället för att trimma de delar inom jourerna som inte fungerar? Tyvärr verkar inte trenden vända, en myndighet innebär att alla pusselbitar ska passa in överallt oavsett storstad eller inte.

 

Vi kommer självklart att ta vårt ansvar och fortsätta arbetet tillsammans med vår arbetsgivare för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för våra medlemmar i  jourmiljö.

 

Polisförbundet Regionsstyrelsen Stockholm

Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994