Publicerat 2018-07-10 13:20

Nya skärpningar av Socialdemokraterna

Som bekant jobbar regeringen för att fylla platserna på Polishögskolorna så att det framöver kan utbildas 2000 poliser per år. Dessutom är ambitionen att färre poliser ska lämna yrket, och att de som lämnat yrket skall söka sig tillbaka till polisen. Ökningen av antalet polisanställda till 2024 innebär den största satsningen sedan polisen förstatligades 1965.

För att nå målet om 10000 fler polisanställda, med oförändrad mix mellan civilanställda och poliser, måste detta vara en långsiktig satsning, konstaterade justitieminister Morgan Johansson när han presenterade sitt partis nya förslag mot gängbrottlighet mm. "Det kommer att kosta rätt mycket pengar, som vi är beredda att gå in med" konstaterade han också...
 
Polisen genomför nu allt fler förundersökningar, och det märker man på hur många som faktiskt sitter häktade. Beläggningen på våra häkten är nu upp till 98%. Det beror bland annat på den nya skärpta lagen om grova vapenbrott, säger Morgan Johansson och menar att Kriminalvården behöver fler resurser för att ta hand om alla som sitter häktade. Dessutom behöver åklageriet och domstolarna mer resurser.
 
Blåljus anar att det kan finnas häktesplatser i Stockholmsregionen som skulle kunna ersättas av polisarrester i malpåse...
 

I kombination med mer resurser till de tre myndigheterna, vill S skärpa straffet för övergrepp i rättssak och se över minimistraffen för mened och skyddande av brottsling.

 

S tycker också att unga vuxna som begår brott ska straffas som vuxna. I dag får de som är mellan 18 och 20 år gamla lägre straff än vuxna kriminella. Nu får de inte ungdomsrabatt längre.

 

Däremot införs snabbare lagföring för unga i hela landet, enligt solnamodellen, att poliserna gör färdigt väldigt mycket på plats, vilket kan kapa utredningstiden från 22 veckor till i bästa fall 2 veckor.

 

De nya punkterna totalt presenteras så här på socialdemokraternas hemsida:

 

 • Förstärka hela rättskedjan när Polisen växlar upp genom 800 miljoner extra per år till Kriminalvården, åklagarna och domstolarna.
 • Minimistraffet för övergrepp i rättssak höjs till 1 års fängelse.
 • Utöka polisens kamerabevakning. Ge polisen ytterligare 100 miljoner kronor per år för inköp av teknisk utrustning.
 • Slopa ungdomsrabatten. Nu döms personer som är mellan 18 – 20 år till kortare straff. Vi menar att personer som har fyllt 18 är vuxna och ska betraktas som vuxna i lagens mening.

Vi ska hindra att unga fastnar i kriminalitet

 • Hemarrest för unga. Införa ungdomsövervakning, en ny påföljd för unga som innebär att unga döms till hemarrest på till exempel kvällar och helger.
 • Ett snabbspår för lagföring av unga som döms för enklare brott med inriktningen att lagföring ska ske inom 10 veckor.
 • Utöka barnavårdens tidiga brottsförebyggande insatser genom fler hembesök för att tidigt identifiera riskfamiljer.
 • Fler unga kriminella ska lyftas bort från skadliga miljöer. De som är en fara för sig själv eller för andra lyftas bort från skadliga miljöer, missbruk och kriminalitet och placeras på SiS särskilda ungdomshem.

Göra det lättare att bryta med den kriminella banan

 • Bygga ut avhopparverksamheten. Vi vill kraftigt utöka avhopparverksamheten för att fler kriminella ska få stöd från kommuner och organisationer att lämna gängen.
De redan genomförda åtgärderna under mandatperioden beskrivs som följer:
 • En historisk förstärkning av polismyndigheten på 2,2 extra miljarder 2018 och 7,3 miljarder fram till och med 2020. Vår målsättning är att det år 2024 ska finnas 10 000 fler polisanställda. Regeringen har byggt ut polisutbildningen och två nya utbildningar ska starta i Malmö och Borås.
 • Ett 30-tal straffskärpningar, mot bland annat grova narkotikabrott, grova vapenbrott, våldsbrott och organiserad brottslighet. Det första nationella brottsförebyggande programmet på 20 år har tagits fram, Brå har förstärkts och brottsförebyggande samordnare har anställts på samtliga länsstyrelser.
 • 2,2 miljarder kronor årligen för att bryta segregationen. Det är långsiktiga pengar som 32 kommuner med utsatta områden får för att göra nödvändiga åtgärder för ökad trygghet, fler i jobb och utbildning, stärkta insatser i svenska språket och att strypa brottens orsaker. Utöver de 10 årliga välfärdsmiljarderna satsar regeringen långsiktigt ytterligare 6 miljarder för investeringar för en jämlik skola.
 • Kamerabevakningen har ökat i våra utsatta områden under mandatperioden. Polisen har satt upp fler bevakningskameror i bland annat Husby, Tensta, Rinkeby, Bergsjön, Biskopsgården och Rosengård. Från augusti 2018 gäller en ny kamerabevakningslag som underlättar polisens möjlighet att kamerabevaka.
Blåljus noterar att det inte är mycket nytt just för polisen, även om en del lagförslag kan underlätta arbetet, liksom att vi är högst beroende av att det finns platser på häkten och att KKV eller ungdomsvård fungerar. Så att våra samarbetspartners får resurser är så klart positivt. Fortsätter sedan satsningarna på polisen, kanske förhoppningarna om minskade avhopp från polisutbildningarna och från yrket kan bli verklighet. Och räcker pengarna till en lönesatsning värd namnet kan säkert många avhoppade poliser komma tillbaka till yrket.
 
De behövs nu.
 
Tommy Hansson
Gilla sidan:


 


Tidningen POLISEN


Brandfacket
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994