Publicerat 2019-01-29 09:00

Nu ska gränsverksamheten och bedrägerier prioriteras

När det fattas poliser, utom möjligen för de allra högst prioriterade arbetsuppgifterna som arbetet i särskilt utsatta områden eller mordutredningar, måste så klart någon annan verksamhet bli lidande. Blåljus har tidigare skrivit om trafikövervakning, och under vintern har gränspolisen och bedrägeriutredningar uppmärksammats i media.

Nu har Polisen i region Stockholm på förekommen anledning tagit tag i de uppmärksammade problemen och berättar på polisen.se:

Polisen i Stockholm har påbörjat ett arbete med att utveckla och förstärka regionens gränspolisverksamhet. Samtidigt är det operativa trycket stort och nu förstärks insatserna ytterligare.

 

– Vår personal gjorde väldigt många bra insatser förra året, trots ett tufft bemanningsläge. Till exempel fördubblades antalet personer som nekades inresa, verkställigheterna ökade och ett intensivt spanings- och utredningsarbete ledde till att vi kunde lagföra ett flertal organiserade stöldligor, säger Lisa Ström, chef för gränspolisenheten i region Stockholm.

 

Sedan en tid tillbaka pågår ett genomgripande förändringsarbete inom gränspolisenheten i syfte att förstärka och utveckla verksamheten i hela regionen. Bakgrunden är utökade och förändrade arbetsuppgifter bland annat till följd av de återinförda gränskontrollerna i landet, men också brister identifierade i den Schengenutvärdering som nyligen genomförts.

 

– Vi har en omfattande åtgärdsplan för att hantera de brister vi har och för att förstärka verksamheten. Framför allt handlar det om att vi måste bli fler, men också om att våra metoder behöver utvecklas ytterligare, säger Lisa Ström.

 

Målsättningen är att antalet medarbetare vid gränspolisenheten ska utökas i takt med att polisen tillförs nya resurser kommande år.

 

För att hantera det långsiktiga förändringsarbetet samtidigt som de operativa behoven ökar, beslutade regionpolisledningen i december förra året om en så kallad särskild händelse. Målet är att kraftsamla och öka förmågan inom regionens gränskontrollverksamhet.

 

– Vi har länge haft utmaningar i gränskontrollverksamheten, som både är komplex och föränderlig. För att kunna utföra vårt uppdrag på bästa sätt, och efter noggrann genomlysning, blev det tydligt att vi behöver prioritera och bedriva gränskontrollverksamheten i särskild ordning, säger biträdande regionpolischef Pia Sjunnegård Dahlbom.

 

Fakta

Den särskilda insatsen startar den 4 februari 2019 och kommer stärka gränspolisens förmåga att genomföra gränskontroller.

Det handlar exempelvis om att:

  • upptäcka och förhindra irreguljär migration och illegala gränspasseringar,
  • att bekämpa gränsöverskridande brottslighet,
  • att bidra till ett smidigt flöde för resenärer.
Och om bedrägeriutredningar som lagts på hög:

Under hösten 2018 har ett tillfälligt beslut om prioritering av ärenden gällt vid Bedrägerisektionen i region Stockholm. Det beslutet har nu upphört att gälla bland annat mot bakgrund av ett större antal rekryteringar till Bedrägerisektionen.

 

Det tidigare beslutet fattades mot bakgrund av det stora inflödet av bedrägeriärenden och sektionens resurser. Av beslutet framgick att vissa ärenden skulle prioriteras framför andra under en viss tidsperiod.

 

- Prioriteringarna kom till för att säkra arbetsmiljön i ett personalmässigt kärvt läge. Vi har under hösten rekryterat cirka 25 utredare och under februari-mars kommer ytterligare 14 medarbetare till sektionen. Det gör att arbetsmiljön på sektionen har förbättrats och att situationen på sektionen har förändrats, säger Jessika Nilsson som är chef på Bedrägerisektionen i Stockholm.

 

Det tillfälliga prioriteringsbeslutet upphävdes den 23 januari 2019.

 

Blåljus gläds åt att bedrägerisektionen får 40 nya medarbetare. De behövs säkert. Och det är glädjande att det gått så pass snabbt. Under tiden finns mängder av måttligt prioriterade, men viktiga, områden där poliserna helt enkelt inte räcker till. Och vad Gränspolisen beträffar är det många år av samsyn, att det inte skulle vara särskilt viktigt, som ligger bakom problemen. Dessvärre har verkligheten tvingat fram en annan insikt, även om det tar tid innan gamla försummelser kan korrigeras.

 

Det är bra att budgetmedel går till konkret polisarbete. Det hade varit ännu bättre om mer av budgeten använts till att behålla poliser genom förbättrade anställningsvillkor så vi hade sluppit omöjliga prioriteringar.

 

Tommy Hansson

Gilla sidan:


 


Tidningen POLISEN


Brandfacket
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994