Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2018-10-01 12:10

Nästa steg i att uppvärdera polisyrket

Många poliser undrar så klart hur det går med polislönerna. Det skulle ju komma mer under avtalsperioden. Nu informerar Polismyndigheten om det pågående arbetet med att ge Karriär- och UtvecklingsVägarna (KUV) ett materiellt innehåll. Och vilka grupper som står först i kön till högre lön.

Polismyndigheten informerar på Intrapolis:

"Just nu pågår arbete i regioner och på avdelningar med nästa steg i satsningen på att uppvärdera polisyrket. Den 1 oktober är det dags att fördela de så kallade KUV-pengarna, som motsvarar 0,5 procent av polisernas löneunderlag.

 

Det senaste löneavtalet mellan Polismyndigheten och Polisförbundet innehåller flera delar för att komma vidare i arbetet med att uppvärdera polisyrket och säkra den framtida kompetensförsörjningen av poliser. En komponent i avtalet är det pågående partsgemensamma arbetet med systematiken för lönesättning och karriär- och utvecklingsvägar för polisanställda, där samtliga arbetstagarorganisationer deltar.

 

Mathias Berg är Polismyndighetens förhandlingschef, och svarar här på frågor om "KUV-pengarna"

 

Vad är de så kallade KUV-pengarna för något?

- KUV är en förkortning av Karriär- och utvecklingsvägar, ett arbete som i sig består av flera delar, varav systematiken för lönesättning är en del. KUV-pengarna, som motsvarar 0,5 procent av polisernas löneunderlag, ska fördelas där de gör bäst nytta utifrån perspektivet att uppvärdera polisyrket och behålla poliser i myndigheten. I första hand ska pengarna användas så att poliser vill stanna kvar i yttre tjänst.

 

Vad är det som händer den 1 oktober?

- Den 1 oktober är det dags för ”våg två” gällande fördelning av de så kallade KUV-pengarna till poliser i myndigheten, vilket ingick vid överenskommelsen i löneavtalet mellan Polismyndigheten och Polisförbundet. Överenskommelsen gäller även poliser som tillhör ST inom Polisen, Saco-S och Seko Polisen.

 

Har det något med lönerevisionen att göra?

- Nej, detta är inte en lönerevision utan de nya lönerna, där KUV-pengarna används, ska sättas med stöd av 9 § RALS - alltså genom en överenskommelse mellan arbetsgivaren och den enskilde polisen. Det innebär att ganska många poliser kommer att få sina löner justerade, även om det inte gäller alla. Första justeringen skedde inför lönerevisionen den 1 april 2018, nu är det alltså dags för ”våg två” och motsvarande kommer också att ske inför 2019 års lönerevision.

 

Är det reglerat vilka som får del av pengarna?

- Det konkreta arbetet sker regions- och avdelningsvis utifrån perspektivet att vi vill behålla våra poliser hos oss i myndigheten. Som jag nämnde ska pengarna i första hand användas så att poliser vill stanna kvar i yttre tjänst. I de regioner/ avdelningar, där parterna redan i direktivet inför den senaste lönerevisionen har satt ramarna även för KUV-pengarna, ska naturligtvis detta direktiv beaktas. I övriga regioner/ avdelningar bör strävan vara att nå samsyn mellan arbetsgivare och berörda arbetstagarorganisationer om hur pengarna ska fördelas.

 

Kommer polisernas nya löner att vara klara den 1 oktober?

- Det finns inte krav på det. För den händelse någon region eller avdelning inte har hunnit bli klara med "våg två" gällande fördelning av KUV-pengar före den 1 oktober, ska de nya lönerna ändå gälla retroaktivt från och med den 1 oktober. Och arbetet fortsätter sedan med de övriga stegen som ingick i löneavtalet, vilket är treårigt och gäller till 2020. Parternas gemensamma målbild är att löneökningstakten för poliser under avtalsperioden ska ligga väl över det så kallade märket på arbetsmarknaden."

 

Information från Intrapolis,

 

Tommy Hansson

Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994