Publicerat 2019-01-08 09:10

Mer pengar till polisen -Hur mäts effekten?

I en signerad ledare i Nya Wermlandstidningen, skriver Kajsa Kettil om hur resurstillskottet till Sveriges polismyndighet kan göra mest nytta. Sverige behöver fler poliser, ett faktum som nu partier av alla färger tagit till sig åtminstone i retoriken. Nu kommer pengarna och det sätter press på en kommande regering oavsett sammansättning.

Kajsa noterar att M-Kd Budgeten ger extra pengar till polisen jämfört med övergångsbudgeten, vilket hon ser som en fördel. Det är ett stort problem när polisen behöver förstärkas att det gapar tomma platser på polishögskolorna - trots att nya skolor öppnats, fylls platserna inte på långt när. Kajsa konstaterar även att det inte duger att göra vem som helst till polis - kraven har sänkts, men det som krävs av en polis är lyhördhet, intelligens, empati samt fysisk och mental styrka, det går inte att tumma på ostraffat.
 
Kajsas slutkläm citerar vi rakt av - den pekar exakt på vad en kommande regering måste lösa med största skyndsamhet: "Det som behövs är högre löner, betald polisutbildning, relevanta antagningskrav samt karriärmöjligheter med tydlig koppling mellan ambition, prestation och belöning. Att utföra en av statens grundläggande skyldigheter – att skydda medborgarna och skapa ett tryggt samhälle – ska vara ett så eftertraktat uppdrag att inga utbildningsplatser gapar tomma."

Blåljus kunde inte sagt det bättre!

Tommy Hansson
 
Gilla sidan:


 


Tidningen POLISEN


Brandfacket
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994