Publicerat 2019-11-08 12:40

Martin Marmgren om grabbar i gäng i Brottsjournalen

Martin Marmgren fick i tisdags berätta i Brottsjournalen om sina erfarenheter av unga män och pojkar på glid mot en brottslig karriär ur ett polisisärt perspektiv. Och - Vad är boten mot utvecklingen att väldigt unga blir väldigt kriminella? Poliskommandon som med militär precision slår ned på brottstendenser eller uthålligt lokalt polisarbete i samverkan?

Så här berättar Martin om sitt TV-framträdande på Facebook. Som brukligt var hans del av programmet redigerat, en halvtimmas intervju blev runt sju minuter.
"Vi behöver bryta segregationen. När barn med struliga hemförhållanden växer upp i ett område där de mest tillgängliga förebilderna på gatan (i lägenheten är det för trångbott för att vara) är kriminella socialiseras de tidigt in i normöverskridande värderingar. Våld, narkotika, misstro mot samhället i allmänhet och auktoriteter i synnerhet och ett identitetsskapande kring utanförskapet normaliseras tidigt. Steget till att själva börja begå brott blir små och det kan gå fort utför.

Vi behöver sätta in kraftfull hjälp tidigt till de familjer som har många riskfaktorer. Med start när ett barn föds, och med uthållighet och närvaro så att samhället bygger allianser med föräldrarna som håller över tid.

 

Vi behöver jobba i samverkan mellan myndigheter och lokalsamhällen med skolan (och förskolan) i centrum för att skapa framtidstro och förutsättningar för alla unga i våra utanförskapsområden. Det innebär också att inte kommunicera om eller bemöta unga i utsatta områden på ett sätt som stämplar dem som problem.

 

När så krävs behöver vi mer resolut kunna gå in och omhänderta unga som begår grova brott och hålla i åtgärderna en längre tid. Allt för ofta far unga in och ut ur kortare placeringar samtidigt som de när de är ute/hemma begår allt grövre och mer hänsynslösa brott och drar med sig många jämnåriga och yngre i kriminalitet.

 

Vi behöver effektivare lagföra bort de äldre som inspirerar och rekryterar unga in i kriminalitet och som har ett starkt negativt inflytande på hela deras uppväxtmiljö.

 

Det krävs alltså både kraftfulla förebyggande insatser och effektiva repressiva åtgärder i samverkan för att nå resultat. Det fungerar inte med antingen eller...

 

https://www.tv4play.se/program/brottsjournalen/11984682

26 minuter in i programmet kommer Martin!

 

Martin Marmgren

 

PS. Fick i sändningen chansen att invända emot GW:s förslag om "kommandon" för utsatta områden och istället förespråka stärkt lokalt polisarbete i lokalpolisområdenas försorg. DSGilla sidan:
TIPSA FRAGA

wwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994