Publicerat 2019-06-11 08:50

Många poliser väljer att gå i pension tidigt

Sak och Liv, är en hemsida som publicerar nyheter på området pension och försäkringar. Nu har hemsidan granskat SPVs (Statens PensionsVerk) statistikrapport från 2019 och gjort intressanta iakttagelser när det gäller statsanställdas pensionsuttag. Särskilt med hänsyn taget till pensionsgruppens förslag om högre pensionsåldrar i framtiden, finns en hel del att fundera över...
 
Statistiken från SPV visar att en allt större andel av de statligt anställda väljer att ta ut sin pension före 65 års ålder, samtidigt som fler statligt anställda går i pension vid 67 år än vid 65 års ålder. Trender som går i olika håll alltså.

 

Sak och Liv skriver att 65-årsnormen fortfarande är stark, men en allt större grupp väljer att ta ut sin förmånsbestämda ålderspension innan de fyller 65. År 2013 var siffran 23 procent – fem år senare, år 2018, hade andelen ökat till 31 procent.

 

– Mer än hälften av dessa personer väljer dessutom bort en utbetalning livet ut och gör högre uttag före 65 år på den förmånsbestämda delen. Fler än tidigare, tio procent, får ingen utbetalning alls efter 65 år på grund av det, säger Helén Högberg, statistiker på SPV, i en kommentar till Sak och Liv.

 

Polismyndigheten stod under 2018 för 28 procent av alla uttag före 65 års ålder.

Inom yrkesområdet samhällsskydd och rättsskipning valde nästan hälften, 47 procent, att ta ut sin pension före 65 års ålder. Tre av fyra i den gruppen är just poliser, berättar Sak och Liv.

 

Trenden är precis det motsatta i yrkesområdet utbildning. Där väljer endast 15 procent att gå i pension före 65 år.

– Det här är de två största grupperna inom staten, men de beter sig helt olika, säger Helén Högberg i sin kommentar till Sak och Liv.

 

Blåljus har en stor förståelse för att många äldre poliser som arbetat skift under en stor del av sitt liv, väljer att gå i pension innan det hårda arbetslivet som polis tar ut sin rätt på hälsan. Även omorganisationer och hög arbetsbelastning kan ha bidragit till att poliser tappat geisten och väljer att sluta som poliser. Ytterligare en orsak att gå i (hel) pension kan vara att arbetsgivaren i en del fall avslår ens ansökan om delpension, som för många poliser kan vara ett bra sätt att behålla motivationen och lusten att gå till jobbet, trots allt.


Polisförbundets pensionsavtal, Kåpan Extra, ger också en hyfsad tjänstepension även om en polis väljer tidigare pensionsålder. Men skillnaden i pension är ändå väldigt stor om polisen, exempelvis med delpension, orkar jobba något eller några år extra. Det kan handla om flera tusenlappar per månad livet ut. Om man får ett långt liv kan det bli ett kostsamt val att gå i tidig pension.

 

Tommy Hansson

Ekonomiskt sinnad konstapel, som tack vare delpensionsavtalet orkar jobba ett tag till...

Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994