Publicerat 2019-06-03 12:20

Målet: Inga särskilt utsatta områden!

Polisen i Region Stockholm beskriver hur vi regionalt ser på rapporten om utsatta områden i Sverige. Fler poliser och kameraövervakning, är åtgärder som polismyndigheten jobbar med, men samarbetet med andra aktörer i lokalsamhället är också en nödvändighet för att skapa trygghet för medborgarna.

 

I Stockholmsregionen omfattas totalt 25 områden, av rapporten varav sex bedöms vara särskilt utsatta.

De områden som bedöms vara särskilt utsatta är desamma som i tidigare rapporter. Det handlar om en problembild som är väl känd hos poliserna och polismyndigheten.

 

– Polisen i region Stockholm bedriver ett långsiktigt arbete i samverkan med kommuner och andra aktörer för att öka tryggheten i socialt utsatta områden. Det handlar bland annat om att förstärka förmågan i lokalpolisområdena genom att se till att det är fler polisanställda i de prioriterade områdena, samt en satsning på arbetsmiljön för de som arbetar där, säger Pia Sjunnegård Dahlbom, biträdande regionpolischef i Stockholm på polisen.se.

 

Teknikutveckling i form av kroppskameror och allmän kameraövervakning är också en del i regionens satsning. En viktig framgångsfaktor i arbetet är en god samverkan med kommunerna utifrån en gemensam lokal problembild.  

 

– Vårt mål är att vi inte ska ha några särskilt utsatta områden. Vi jobbar stenhårt för det och ser också i flera delar en positiv utveckling, inte minst det faktum att det grova våldet minskar. Vi kommer att fortsätta att utveckla samverkan med stadsdelen och andra intressenter i området. Fokus är ökad trygghet för alla som bor och verkar här, säger Niclas Andersson, lokalpolisområdeschef i Rinkeby.

 

Inom flera områden syns en positiv utveckling. Det finns också områden som bedöms ha en ökad problematik, till exempel inom lokalpolisområde Södertälje.

 

– Vi har god uppfattning om lägesbilden och arbetar uthålligt och fokuserat för att hantera den. Vårt arbete mot den organiserade brottsligheten i Södertälje har bland annat lett till domar mot personer som handlat med narkotika och illegal tobak och sprit. Nu senast upptäcktes en mängd illegala trafikskolor i en myndighetsgemensam satsning, säger Max Åkerwall, lokalpolisområdeschef i Södertälje.

 

– Tillsammans med våra samarbetsparter kommer vi att fortsätta arbetet med att motverka parallella samhällsstrukturer. Nu i juni kommer kamerabevakning att vara på plats vilket ger oss ytterligare möjligheter att stärka tryggheten för medborgarna, säger Max Åkerwall.


Blåljus vet vilket tufft jobb det är att dagligen konfronteras med problematiken i utsatta områden. Det finns som väl är många poliser som är vuxna den uppgiften, men det behöver bli fler, även i områden som inte klassats som utsatta, riskområden eller särskilt utsatta områden.


Tommy Hansson

Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994