Publicerat 2019-02-05 11:50

Lena Nitz om vad svensk polis behöver

Lena Nitz riktar sig till våra politiker i sina ordförandeord i kommande nummer av Polistidningen. Det kanske är rätt tid nu, när politikerna har hunnit ägna hösten och början av vintern åt sitt inre liv. Nu har vi en ny polisminister, vi har en regering som har stöd för en polispolitik. Dags för verkstad.


Lena Nitz skriver i Polistidningen om den nya samsyn som råder om att poliserna måste bli fler. Hon konstaterar att den nygamla regeringen står fast vid att vi ska bli 10 000 fler polisanställda till 2024, bland annat genom att stärka yrkets attraktivitet genom bättre villkor.

 

Men det kommer också att kräva att politikerna verkligen skjuter till resurser även till att höja polislönerna jämfört med andra yrkesgrupper, inte en gång utan många gånger, konstaterar hon. Bara så kan avhoppen bromsas, utbildningsplatserna fyllas och rutinerade poliser förmås att komma tillbaka.

 

Nu måste vi gemensamt sätta press på politikerna att de ska jobba konstruktivt och gå från ord till handling. Det behövs en långsiktig polispolitik över blockgränserna. Polisen behöver återta initiativet så att förmågan att bekämpa brott ligger steget före samhällsutvecklingen och brottutvecklingen i stället för efter. Nu behövs det mindre prat och mer verkstad från politiskt håll.

Gilla sidan:


 


Tidningen POLISEN


Brandfacket
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994