Publicerat 2019-01-29 10:20

Lena Nitz i mediatoppen under valåret 2018

TCOs tidning Arbetsvärlden har sammanställt fackliga företrädares medieexponering under 2018. I absoluta tal, är det som förväntat de högst uppsatta i de fackliga centralorganisatinerna som hörts mest. Eva Nordmark, ordförande i TCO, kommer på andra plats, efter LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.
De representerar dock väldigt många medlemmar, så deras exponering motsvarar för Nordmark en artikel per 1910 medlemmar medan Thorwaldsson har en artikel per 933 medlemmar.
 
Enskilda fackförbunds ordförande har ibland ännu bättre siffror räknat per medlem. Bäst av alla, så räknat, har Henric Lagercrantz, ordförande för TCO-anknutna Skogs- och lantbrukstjänstemannaförbundet, SLF, lyckats. Han toppar listan med ungefär ett pressklipp per 100 medlemmar, alltså sex. Beklagligt nog gällde alla dessa citeringar nyheten om att förbundet går i graven på grund av ett för litet medlemsunderlag (620 st).

Lena Nitz, som har nästan lika bra siffror per medlem, räknat på Polisförbundets runt 23 000 medlemmar, fick istället främst berätta om fyrverkeriattacker, löneutveckling, polisavhopp, återrekrytering och våld mot poliser.

Polisförbundet har medvetet arbetat för att lyfta polisfrågor i valrörelsen, och resultatet kan märkas genom en bred samsyn mellan partierna om behovet av fler poliser och bättre förutsättningar för poliserna att göra ett bra jobb. Däremot profilerar sig politikerna på metoderna, hellre än att göra breda överenskommelser för att göra polisyrket attraktivt på riktigt.

Tommy Hansson
Gilla sidan:


 


Tidningen POLISEN


Brandfacket
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994