Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2018-03-23 10:50

Länstidningen om hur polisyrket blir attraktivt

Mittmedias Tomas Karlsson beskriver polisens problem, hur man försökt lösa dem med fler utbildningsplatser och lägre antagningskrav. Han vill se en annan utveckling, där yrket blir tillräckligt attraktivt för att behålla erfarna poliser och rekrytera nya kompetenta kollegor. Det är fel väg att sänka kraven på blivande poliser.


Tidningen påpekar att det är svårt att göra guld av grus. Risken att de erfarna poliser som stannat kvar när kollegorna sagt upp sig nu får nya arbetskamrater som kommer in på en betydligt lägre kunskapsnivå än vad som borde vara fallet.

 

Svaret på frågan kan därför inte alltid vara att det gäller att proppa in ännu fler nya i systemet. Det handlar minst lika mycket, om inte mer, om att fokusera på vad som krävs för att få människor att stanna kvar. Det är när arbetsvillkor, lön, karriärmöjligheter och arbetsledning fungerar som viljan att stanna ökar – attraktiviteten att jobba som polis blir större skriver tidningen.

 

Ledaren avslutas med orden:

"Det i sin tur kan ge positiva effekter även på polisutbildningen. Att fler lockas att söka. Det är inte önskvärt att antagningskraven är så låga att i princip alla som söker kommer in – och att platser ändå står tomma. Attraktiva yrken ska ha en naturlig konkurrens om utbildningsplatserna – det premierar den som vill och kan"

 

Blåljus kan bara hålla med.


Tommy Hansson

Gilla sidan: