Publicerat 2018-07-06 12:30

Kristdemokraterna och Polisreformen

DN Debatt anlägger Ebba Busch Thor en klädsamt självkritisk attityd till det faktum att Polisreformen inte blev riktigt som den var tänkt. Hon listar polisens nuvarande problem, och ger förslag på lösningar. Samtidigt som hon inser att det kan komma att ta 10-20 år att vända utvecklingen där det gått som längst utför, i de mest utsatta områdena. *Uppdaterat med Almedalstalet

Om omorganisationen skriver Ebba Busch Thor att det fanns goda skäl för Alliansregeringen att göra den, för att polisen skulle bli mer effektiv och för att spara pengar.

Men:

"Besluten om en ny polisorganisation fattades i bred politisk enighet. Många delar i den nya organisationen, exempelvis sammanslagningen till en nationell myndighet, var också helt rätt. Men när ett mer fullständigt facit nu avtecknar sig måste politiken erkänna att resultaten i avgörande delar är nedslående och att den nya organisationen delvis är ett misslyckande.

 

Den sittande regeringen bär ett stort ansvar för att situationen tillåtits eskalera. I december 2014, två veckor innan omorganiseringen av Polismyndig­heten skulle träda i kraft, sa dåvarande inrikesminister Anders Ygeman att det inte spelar någon större roll om det fanns 19 000 eller 20 000 poliser. Utredaren Thomas Rolén beräknade att det skulle krävas två extra miljarder om Polisen skulle klara omorganisationen. Det kom inga pengar. Konsekvenserna ser vi tydligt i dag."

 

Det är så klart helt korrekt, men en detalj att minnas är att Alliansens budgetförslag 2014 för 2015 innebar exakt samma underfinansiering av polisen som de rödgrönas. Det var ju så att de röd-gröna var tvingade att regera det första året på en borgerlig budget. Så, historiskt, finns det många kålsupare som bär skuld för polisens tillkortakommanden idag. Det är lätt att se grandet i motståndarens öga... Matteus 7:3.

 

Ebba Busch Thor listar åtta teser för att nu i elfte timmen rätta till polisens problem:

 

1

Vi behöver ödmjukt ompröva och förändra de delar av den nya organisationen som inte blivit som det var tänkt.

2

Antalet poliser behöver öka med 10.000, framför allt med inriktning på uniformerad personal.

3

Genomför en kraftfull lönesatsning som innebär 5.000 kronor mer per månad för poliser i kärnverksamheten. Med en sådan satsning kan en del av de poliser som slutat lockas tillbaka till yrket.

4

Inför en ettårig polisutbildning och låt kommunerna finansiera närpoliser. Närpoliser tillhör fortsatt polismyndigheten men arbetar i nära samverkan med kommunerna. Dessa poliser kan bidra till att kraftigt höja kvaliteten i förebyggande och trygghetsskapande verksamhet och samtidigt minska behovet av inhyrda väktare.

5

Ge lokala polischefer ett starkare mandat att planera verksamheten och anställa personal. Detta mandat har i stor utsträckning försvunnit i den nya polisorganisationen.

6

Satsa mer på kompetensutveckling hos chefer. Polischefer behöver ha ett högt förtroende i hela organisationen, framför allt bland poliser i yttre tjänst.

7

Stärkt polisiär forskning. Vi föreslår att Polisen ska få ett eget forskningsinstitut där kunskaper som finns i organisationen snabbt kan tas tillvara och omsättas i praktiskt polisarbete.

8

Knyt en polis till varje skola. Det är viktigt för den lokala förankringen, framför allt i utanförskapsområdena där många har en negativ bild av Polisen.

 

Blåljus håller inte med om det ändamålsenliga med alla teserna. Kvaliteten på poliserna får inte sänkas, varken genom sänkta krav eller kortare utbildning, enligt oss. De närpoliser som förespråkas, kan vara just de poliser som tvingas ingripa mot en terrorist, vid en skolskjutning eller ta hand om ett våldtäktsoffer. Då måste det bli rätt. Dessutom menar vi att kommunala budgetkriser inte borde gå ut över långsiktiga satsningar som närpoliser. Kommunaliseringen av skolan förskräcker på sina håll. Polisen bör vara ett statligt ansvar.

 

Ebba Busch Thor avslutar artikeln med följande tydliga vallöfte:

 

"Vi kristdemokrater lovar att prioritera tryggheten och att ge Polisen de verktyg och resurser som krävs. Alla medborgare ska kunna lita på att polisen kommer. Alla medborgare ska kunna lita på Sverige."


Blåljus kommer att uppdateras ikväll, om jag orkar, med en information om vilket utrymme polisfrågorna tagit i Ebba Busch Thors Almedalstal. Men debattartikeln i DN lovar gott.


Så kom kvällens partiledartal, där Ebba gav ett välfärdslöfte och en försäkran om att samhället ställer upp för sina svaga, som barn, sjuka och äldre. Talet innehöll även ett tydligt avståndstagande från extremism iallmänhet och nazism i  synnerhet. Och, som Blåljus hade hoppats, fanns det ett tydligt avsnitt om Polisen, förutom de i förbigående omnämnande om polisen som en viktig och prioriterad verksamhet i ett tryggt samhälle.


"En höstkväll i november får en taxichaufför sina händer och fötter bundna och han placeras i ett dike vid riksväg 25. Han blir rånad på bankkort och på taxibil.

 

Efter att en av gärningsmännen ställts inför rätta och dömts för en rad brott fick han frågan varför de tog fordonet. Förstod han inte riskerna med att stjäla en bil som var så lätt att lokalisera som en taxi?

 

Kan ni gissa vad han svarade: ”Jag visste att det inte finns poliser i Alvesta. Om det händer något där, åker de från Växjö och det tar en halvtimme.”


Vårt land genomgår just nu en poliskris. Andelen poliser är för få – i hela Sverige.

Vi vet att det bästa sättet att stoppa brott på – det är att förebygga brott. Och att det bästa förebyggande verktyget är familjen. Inget barn föds till kriminell. Men vi behöver också polisen när problemen redan är svåra.

 

Och polisen gör skillnad. I Uppsala har man skapat trygghet genom att punktmarkera gängen. Och i Biskopsgården grep man 42 brottslingar och fick en tid faktiskt bort den öppna knarkförsäljningen.

 

Men det vi behöver är inte kortsiktiga insatser utan långsiktigt polisarbete. Därför ska vi höja lönerna så fler poliser stannar i yrket och vi ska ge kommunerna möjligheten att medfinansiera poliser istället för att anställa väktare.


När man ringer polisen – så ska man vara säker på att de kommer. Du ska kunna lita på polisen!

 

I höstas reste sig kvinnor upp ifrån alla delar av samhället och sa – #metoo. Vi sa ifrån mot det sexuella våldet och de som kränker kvinnor. Brett över grupp- och partigränser fanns en enighet om att förövare skulle hållas ansvariga.

 

Men samtidigt som medierna fylldes av vittnesmål var polisen tvungna att meddela att våldtäktsfall lades på hög. Även när det fanns kända gärningsmän. Gängskjutningarna upptog all tid.

 

Sällan har ord och verklighet befunnit sig så långt ifrån varandra. Mellan rättvisans krav och rättssystemets förmåga fanns en öppen avgrund.

 

Vi får aldrig glömma brottsoffren. Det är för deras skull vi behöver fler poliser. Man ska kunna lita på Sverige!"


Det fanns faktiskt ett stycke till som mycket väl hade kunnat ha handlat om polisen. Blåljus väljer att skriva om stycket som vi hade velat höra det:


-De senaste åren har polisen slagit larm. Man klarar inte sommarsemestrarna. Inte heller i år. Mer än var femte polisstation stängs ner. I vissa polisområden försvinner så mycket som en av tre.

 

Alltför ofta beskrivs sommarproblemen som temporära svackor. I verkligheten är det precis tvärtom. Det är under sommarveckorna utredningsbalanserna byggs upp som sedan måste gnetas bort under resten av året. De temporära problemen skapar de kroniska problemen. Rån, våldtäkter och hatbrot, för att inte tala om inbrott, tar inte semester. Skjutningarna i vissa områden sker så fort polisen lättar på trycket.

 

Poliserna i Sverige är helt fantastiska. De ska vara stolta över det arbete de gör. Men ibland måste det kännas tröstlöst. Likt Sisyfos puttar polisens alla hjältar under hösten och våren stenen upp för kullen, bara för att sedan få se den rulla ner igen i juni.

 

Det här måste vi ändra på. Sommarkrisen beror främst på personalbrist. Därför föreslår vi en lönesatsning som innebär att de ingripandepoliser, utredare och områdespoliser som – frivilligt – kan tänka sig att ta färre semesterdagar under just den här delen av sommaren ska få 50 procent mer i lön.

 

Polisen behöver långsiktiga reformer. Men det här är en av de bästa reformer vi kan genomföra – här och nu.

 

Det är inte årstidens växlingar som ska bestämma vilken trygghet man får. Så skör får det svenska rättsamhället inte vara. I en så tunn tråd får inte människovärdet som brottsoffer hänga. Du ska kunna lita på polisen. Du ska kunna lita på Sverige.

 

Granskar man hur polisen utvecklats är det inte svårt att förstå varför så många väljare tycker att lag och rätt är valets viktigaste fråga. Den här mandatperioden har inneburit fyra förlorade år för polisen.

 

Som sagt, detta handlade om vården, men vi kunde inte låta bli att göra en allegori. Talet kan ses här:

 

Tommy Hansson

 

 

Gilla sidan:


 


Tidningen POLISEN


Brandfacket
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994