Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2018-06-12 09:10

Kommunpolitiker i Sthlm: Saknar lokala poliser

Ett mantra som upprepades när den stora Polisreformen sjösattes 2015 var att polisen skulle komma närmare medborgarna. I stora delar av landet finns mer yta än poliser, vilket möjligen är förståeligt, men hur är det i jämförelsevis tätbefolkade Stockholmsregionen? Det har Polisförbundet frågat närmare hundra kommunpolitiker.

 

Det är lite mindre än 100 dagar kvar till valet och Polisförbundet har låtit Novus Opinion undersöka hur kommunalråd och oppositionsråd i Polisregion Stockholm anser om polisnärvaron. Var tredje svarande anser inte att polisen är särskilt närvarande (29 %) eller inte närvarande alls (3%) i den egna kommunen.

 

Regionen består av 26 kommuner i Stockholm samt Gotland och svaren tyder på att polisnärvaron tycks skilja sig åt i de olika kommunerna.

 

I undersökningen framgår det att 44 procent av politikerna anser att polisnärvaron har blivit sämre de tre senaste åren. Och det är bara 22 procent av lokalpolitikerna som anser att Polismyndigheten lyckats med sin vision om att komma närmare medborgarna. Det är det lägsta nivån jämfört med svaren från alla andra polisregioner.

 

Drygt var tredje (36 procent) av invånarna är otrygga att gå ut sent en kväll i de centrala delarna, enligt svaren från kommunpolitikerna. Och hela 95 procent anser att det behövs fler poliser i den egna kommunen.  84 procent svarar att det råder polisbrist i Sverige.

 

Om undersökningen

Det är 96 kommunalråd och oppositionsråd i region Stockholm har svarat på frågorna. Novus bedömer att resultaten är representativa för målgruppen i regionen. Det är 16 procent som uppger att polisen är mycket närvarande.

 

I frågan om fler poliser går tydligen kommunalpolitikerna och deras väljare i takt, enligt en undersökning som Sveriges radio P4 har genomfört:

 

 

Frågorna och svaren i Polisförbundet för region Stockholm finns här, där detaljerna i svaren framgår. Som Polisförbundet beskriver, är det stor skillnad på olika delar i regionen. I de tre särskilt utsatta områdena i regionen har polisantalet i det närmaste fördubblats. Men de poliserna har tagits från de områden som inte klassats som särskilt utsatta. Sedan ser det lite annorlunda ut på Gotland också. Där är de lokala poliserna ofta synliga åtminstone i Visbytrakten mellan sina uppdrag och arbetar mycket medvetet med synlighet och närvaro. Faktum är att undertecknad själv var på Öjn förra veckan, och såg fler patrullerande poliser än under ett år i min egen hemkommun...

 

Tommy Hansson

Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994