Publicerat 2019-09-30 13:00Polisstudenten Karl, 23, om sin syn på:

Polisen, facket och framtiden

Karl Rosén, 23, går sitt andra år på Polisutbildningen i Umeå. När Blåljus får tag i honom är han lektionsledig men sitter på skolan skriver. Temat den här terminen  är ungdomsbrott, alkohol… I april ska han – "om allt går bra", inflikar han - ut på aspiranttjänstgöring i Stockholms norra länsdel.

Karl - Umeåstudent på sitt andra år
Av respekt för framtida funktionsval väljer
Blaljus.nu att visa Karl som siluettbild

Med viss oro berättar han in att rekordmånga fått problem under sin "aspirant" – att vissa avskiljts direkt och andra fått förlängt.

Under sommarjobbet som civil utredare på Norrmalm lokalpolisområde fick Karl känna på polisyrket på "riktigt". Nu är han tillbaka i studentrollen och som ordförande för poliselevföreningen, ett uppdrag han haft sedan februari. "Jag gillar att ta ansvar", säger han, "men ärligt talat var det inte så stor konkurrens om platsen".


Om valet att bli polis
- När jag var liten var det spännande att höra pappa berätta om sitt jobb (polis). Senare upptäckte jag att min passion låg i att träffa människor, att göra skillnad (något jag delar med många andra här på utbildningen). Ett otroligt starkt intryck fick jag på Norrmalm när vi utredde ett relationsärende... dvs att polisyrket inte "bara" handlar om att utreda brottet - dvs det "juridiska" - utan att man också måste vara medmänniska. Det kändes bra och viktigt - samtidigt som vi förstås utredde brottet!

 

Varför fackligt engagemang?

- När vi började på skolan fick vi en föreläsning av "Peppe" om värdet att vara med i Polisförbundet; försäkringar, att man ställer upp för varandra, att det finns någon att vända sig till, någon att prata med… Det gick jag igång på - det medmänskliga ... att det finns personer att vända sig till, någon som är  oberoende att prata med - om det uppstår en konflikt på arbetsplatsen. Det vill säga samma anledning som gjorde att jag valde polisyrket "att hjälpa till i samhället" - men inom facket hjälper vi varandra. Facket är en plattform för att både ge hjälp och stöd.

 

Erfarenheter från sommarjobbet på Norrmalm?

- Det var jättebra och otroligt lärorikt. Jag blev inte "daltad" med utan fick fullt förtroende att göra grejer. Jag var med och utredde allt från mängdbrott till lite grövre. Väldigt kul! 

 

Dina grundvärderingar/samhälle?

- Vi har en massa rättigheter i samhället men med det så kommer flera skyldigheter. T ex rätten att yttra sig innebär inte att jag kan yttra mig om allting när som helst - eftersom det kan innebära en inskränkning för andras rättigheter. Jag tycker att alla ska få leva så fritt som möjligt för att allt ska fungera. Och några måste bevaka det och se till så allt flyter på så bra som möjligt.

 

Din syn på Polisen?

- Sen jag började på polisutbildningen tänker jag mer "lagstöd" och "varför", t ex när jag ser på tv eller polisen på sta´n… En erfarenhet från min fältstudievecka är att man pratade väldigt öppet på utsättningen; om hur man mådde, om ingripanden som gått bra/mindre och om man kunnat lösa det på ett annat sätt. Jag tycker att poliser är ödmjuka inför sitt uppdrag. Angående Polisen så är det en av de viktigaste myndigheterna i vårt samhälle och jag har läst att vi redan har blicken mot år 2035. Jag tycker att Polisen tar framtidsfrågorna på fullaste allvar och satsar på t ex teknik som gör det lättare att göra flera saker på fältet.

Om polisutbildningens - plus/minus?

- Plus: Jag har lärt mig otroligt mycket och jag tycker att vi får goda teoretiska förberedelser. Minus: … kan väl gå lite långsamt ibland och vi elever skulle definitivt behöva mer praktisk övning. Men då måste man ju ha både ha lärarresurser och platser att öva på.

 

Vad får du för frågor som ordförande för studerandeföreningen?

- Inte mycket, handlar mest om problem som t ex schema eller mindre incidenter – inte särskilt ofta. Men en sak som kom upp i förra veckan som gällde aspirantfrågor. Dalarna kunde av någon anledning inte ta emot aspiranter och det skapade visst missnöje då de (eleverna) istället skulle hamna i Stockholm. Men den frågan kunde inte vi i poliselevföreningen hjälpa till med, utan kunde bara hänvisas vidare till.

 

Förväntningar på Polisförbundet?

- Idag får man ju en okej ingångslön när man anställs (om man godkänns efter aspiranttiden 6 mån) något som jag vet att facket jobbat hårt för. Men lönen under själva aspiranttiden är svår att leva på. Det kan nog vara en viktig framtidsfråga. Och sen det här att ha någon att vända sig till förstås…

 

Tina Gustafsson

Gilla sidan:
TIPSA FRAGA


wwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994