Publicerat 2019-09-16 15:00

Kapprustning mot brottslighet eller satsa på skolor och avhopp

Felipe Estrada Dörner, professor vid Stockholms Universitet, som är en av fyra kriminologer som skrivit en debattartikel med anledning av inriktningen av de samtal regeringen har kallat några riksdagspartier till. Han vill ha förslag från politiker som ger ökad trygghet, minskad brottslighet och färre unga som inleder en kriminell karriär.

 

Han vänder sig bland annat mot visitations-zooner, vilket skulle riskera leda till en ökad motvilja mot polis och samhälle och inte heller minska brottsbenägenheten. Hårdare straff för unga lagöverträdare och lägre straffbarhetsålder menar han också är fel väg att gå. Han uppfattar att politikerna har startat en kriminalpolitisk kapprustning, med förslag som inte har stöd i forskningen.

 

Professor emeritus vid Uppsala Universitet, Bo Wennström, uppfattar kriminologernas klagan som ett "surt sa räven", då kriminologernas slutsatser inte längre tas för givna utan granskning, som det var tidigare då kriminologerna var det sena svenska folkhemmets hjältar. Men Kriminologernas svar på problemen har inte alltid varit så självklara som de förespeglat när de tolkat sina resultat.

 

Han ser för sin del möjligheter med visitations-zooner, om de är reglerade och hanteras med förnuft och god etik. Det behöver då inte leda till exempelvis profilering enligt honom.

 

Felipe Estrada Dörner vänder sig mot slopade straffrabatter för unga lagöverträdare, forskning och beprövad erfarenhet gör att han ställer sig väldigt tveksam till sådana reformer som forskningen visar inte ger önskat resultat. Det är frustrerande för forskare att politiker inte följer forskningens resultat, utan ändå vill gå på den vägen (med slopad straffreduktion för unga brottslingar över 18 år) Det kallar han för kapprustning och populism, och det löser inte problemen.

 

Visst har politiker behov av att visa handlingskraft. Wennström menar att nu har problemen växt sig så pass stora att staten måste visa sitt hårda ansikte, det måste göras något för att matcha de stora problem med grov kriminalitet som vi har.

 

 

Felipe Estrada Dörner vill att polisen ska göra ett mycket bättre arbete med personuppklaringen. Åker unga mördare inte fast för brotten hjälper inte hårdare straff… Ett annat bra förslag är att få igång nationella avhopparprogram. Det kanske viktigaste är att ge fler möjlighet att klara av skolgången med framgång, det är bästa vaccinet mot brottsligheten.

 

Ordningsverksamheten borde vara en tydligare del av brottsbekämpningen. Kommuner och skolors verksamhet har hittills mest haft fokus på hjälp och stöd. Wennström vill se tidigare och tydligare åtgärder mot ordningsstörningar. Det är centralt i det hela enligt honom.

 

En lägre version av debatten mellan Wennström och Felipe Estrada Dörner finns längst med i denna artikel.

 

Oisin Cantwell i Aftonbladet noterar debatten mellan professorerna som han kallar uppfriskande. 

 

Och Uppdrag Granskning i SVT har följt upp hur dagens system med multipla straffrabatter fungerar i verkligheten. De har även lyssnat på någon av 221 brottsoffer och på en straffrättsdocent som berättar hur tanken är när unga lagöverträdares påföljder bestäms...

 

Tommy Hansson

Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994