Publicerat 2018-07-13 23:30

Jonas Trolle tar tag i våldsbejakande extremism

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson har i dag presenterat Jonas Trolle som chef för Center mot våldsbejakande extremism (CVE) som inrättades vid Brå den 1 januari 2018. Jonas Trolle är i dag poliskommissarie och biträdande lokalpolisområdeschef på Södermalm i Stockholm.

Vi är många i region Stockholm som haft förmånen att genom åren jobba tillsammans med Jonas i hans olika uppdrag som polis. Allt från ingripandepolis i Handen, eller i olika insatsgrupper till hans engagerade arbete mot trafficking och kvinnohandel. Och, nu senast i hans roll som operativ chef på Södermalm.

Många av oss har även läst någon av hans initierade böcker om "Kapten Klänning" och hur gängbrottsligheten såg ut när det började, i romanen "Bröder".

- Vi välkomnar utnämningen av Jonas Trolle och jag ser fram emot att börja jobba tillsammas med honom, säger Brås generaldirektör Erik Wennerström. Anna Lekvall har gjort ett magnifikt arbete och tillsammans med medarbetare lagt grunden för den verksamhet som Jonas nu får ansvaret för att fortsätta driva, säger Erik.

 

Vid CVE har, sedan dess inrättande vid årsskiftet 2018, verksamheten utvecklats i linje med regeringens instruktion. CVE ska från i huvudsak kriminalpolitiska utgångspunkter, stärka och utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.

 

- Jonas kommer till myndigheten vid en tidpunkt då mycket arbete har initierats, bland annat har vi sedan i april en stödfunktion för yrkesverksamma öppen, vi samlar in kunskap och håller på att ta fram en serie med kunskaps- och metodmaterial, dessutom har vi påbörjat samverkan på olika nivåer och med olika aktörer i samhället. Vi är därför väldigt glada att en chef nu har utsetts som kommer att ta verksamheten vidare till nästa steg, säger Erik vidare.

Regeringen kommer att föreslå för riksdagen att Brå ska få 10 miljoner att fördela till kommuner och organisationer. Uppgiften att fördela medel ligger sedan 2012 på MUCF. Regeringen avser att flytta detta ansvar till Brå. Brå kommer då att ta ställning till hur pengarna ska fördelas strategiskt för att göra långsiktig nytta.

Till regeringens pressmeddelande om utnämningen

 

Blåljus beklagar att vår region förlorar en drivande och erfaren polischef. Samtidigt gratulerar vi Jonas och BRÅ till en bra rekrytering till ett extremt viktigt uppdrag.

 

Tommy Hansson

.

Gilla sidan:


 


Tidningen POLISEN


Brandfacket
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994