Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2018-04-13 13:00

JO kritiserar polisingripande

I samband med en ungdomsfestival den 19-20 augusti i Kungsträdgården betedde sig en gosse på ett sätt som fick vakterna på plats att belägga honom med handfängsel och tillkalla polis. Polisen kom, och så småningom ordnades transport till en plats så att han inte omedelbart skulle återkomma och fortsätta stöka.

Poliserna hade försäkrat sig om att gossens mobiltelefon fungerade och placerade honom vid en busshållplats, ca 3,8 km från stöket vid Kungsträdgården. Gossen ringde sin fader, som kom och hämtade honom, men som samtidigt reagerade. Mot polisens åtgärd. Fadern anmälde poliserna för tjänstefel, en anmälan som dock blev nedlagd då det inte fanns anledning att misstänka att någon polis gjort något brottsligt.

Men skam den som ger sig.

Så gossen fick hjälp att göra en anmälan till Justitieombudsmannen, som nu valt att kritisera polisen. Justitieombudsmannen menar att polisernas åtgärd inte var att betrakta som ett avlägsnande, då det tog närmare en timma (det skedde ingripanden mot ett hundratal på den aktuella aktiviteten, så logistiken kan ju ha inverkat). Därmed borde det ha hanterats och avtrapporterats som ett omrhändertagande. Dessutom anser JO att det var oporportionerligt att låta gossen behålla de handfängsel som OV anbringat, under tiden ingripandet skedde.

Polismyndigheten yttrade bland annat till JO;

"När den minderårige fortsatt att uppträda ordningsstörande och själv genom att inte lämna några identitetsuppgifter bidragit till en situation där det inte varit möjligt att överlämna honom till en förälder eller socialtjänsten, har möjliga handlingsalternativ för Polismyndigheten varit begränsade. Att hålla kvar honom på platsen under de förutsättningar som låg för handen skulle enligt Polismyndighetens mening ha lett till en mer ingripande åtgärd."

 

JO bedömde att avlägsnandet, som det skedde, till en plats som låg långt från festplatsen och som var obekant för den omhändertagne, var en alltför ingripande åtgärd och inte proportionerligt, med hänsyn taget till gossens uppgivna ålder, 13 år. Dessutom borde poliserna ha dokumenterat omständigheterna mer fullständigt enligt JO, som kritiserar Polismyndigheten för bristerna i dessa avseenden.

 

Blåljus ser framför sig hur poliser vid kommande ungdomsfestivaler ber gossar som betett sig illa lämna platsen i mild ton. I förhoppningen att de inte genast återkommer och fortsätter med sitt beteende. När det inte hjälper ska poliserna ägna de hundratals misskötsamma ungdomarna ännu fler hundratals blanketter om alla omständigheter som föranlett polisiära ingripanden som kunnat förarga någon ungdom eller dess föräldrar...


Det kommer att gå åt en del poliser. Var de nu finns.


Tommy Hansson


PS bara för tydlighetens skull: Poliser, och Polismyndigheten har att rätta sig efter Justitieombudsmannens beslut. Effektivitet eller praktiska överväganden, som en vilja att upprätthålla allmän ordning får i det sammanhanget stå tillbaka. DS


 
Gilla sidan: