Publicerat 2007-06-08 02:08

Polisbussar
kördes med
öppna dörrar


”Tänkte ge min syn på kommenderingen den 6/6. Jag ingick i en uniformerad avdelning som hade högern. Vi satte på oss full skyddsutrustning runt kl 12. Sedan gick vi med högern till Vanadislunden. I backen vid kyrkan började kroppen säga ifrån. Efter detta borde vår avdelning fått viloläge och andra avdelningar tagit över men så blev det inte. Jag började få frossa i värmen vilket inte är ett bra tecken. Vi fick fortsätta arbeta med bl.a. insäckning av vänstern, bortbussning m.m. Först nu fick vi en flaska med vatten av myndigheten.

Därefter gick allt i ett fram till ca kl 19 då vi tog av oss utrustningen. Hade jag själv inte köpt sportdryck, vätskeersättning och energibars för dyra pengar hade jag inte överlevt kommenderingen. Varför hade myndigheten inte laddat upp med mer vatten? Varför delades det inte ut vatten förrän i Vanadislunden? Vi måste ha en annan lättare skyddsutrustning som går att lätta på i viloläge! SPT-bussarna måste få en AC värd namnet. De som satt längs bak i bussen kokade och fick ingen luft vilket medförde att man körde med sidodörrarna öppna=farligt!

Jag avslutade kommenderingen med kraftig huvudvärk och på vägen hem spydde jag vid vägkanten pga av vätskebristen. Det är otroligt att inte fler poliser fördes till sjukhus...

”M”

BLÅLJUS KOMMENTAR: ”M:s” vittnesmål är viktigt för ledningen att läsa. Kommenderingschefen Michael Fetz visade i en Blåljusintervju stor förståelse för de problem ”M” tar upp. Det är bara att hoppas att han får fler med sig i högsta ledningen på en generösare syn. Logistikgruppen som förser poliser i de här lägena med bl a förfriskningar gör en uppskattad och engagerad insats och kan inte anklagas för det som brister. Blåljusred minns de inte alltför avlägsna radiobilsdagarna och hur brandmännen när de satte igång att släcka alltid direkt slängde upp flera flak energidryck på stegbilen där de var lätt åtkomliga under arbetet. Det är svårt att tro att brandmyndigheten fick problem med skattefolket för det. Drycken var en förutsättning för arbetets behöriga gång och det var självklart att arbetsgivaren skulle tillhandahålla den i den omfattning var och en behövde. Det är ju inte precis gratislunch det handlar om. SPT-bussarna återkommer Blåljus till.

FLERA INSÄNDARE
LÄNGRE NED PÅ SIDAN


-----------------------------------------------------------------

360 (!) olika vinterjackor
drev fram uniformsöversyn


Blåljus: Hur kom egentligen uniformen modell 04 till? Vi ställer frågan till Sara Strömberg på polisteknik på Rikspolisstyrelsen.

- Ska vi ta det från början så fanns det ett starkt behov av att uppdatera FAP:en 2003, förklarar Sara. Sedan uniform m92 införts hade en hel del lagts till men inget hade tagits bort och vi stod där med cirka 4500 varianter av en massa artiklar varav många aldrig efterfrågades. Jag kan nämna som ett exempel att vi hade fem olika vinterjackor – en vanlig utan reflexer, en med reflexer, två civila vinterjackor och en trafikvinterjacka. Alla fem fanns 20 storlekar och damstorlekar. Inalles lagerhöll vi ca 360 varianter av vinterjackor. Det var oekonomiskt och otroligt opraktiskt.


(Anm för våra läsare utanför polisen: FAP är en samling föreskrifter från Rikspolisstyrelsen som polismyndigheterna i landet måste rätta sig efter)

Inga byxor ”legaliserade”


- M92 fanns i ett antal varianter av ”insatsuniformen”. Alla var flamhärdiga. Hundförare och piketpoliser bar den ursprungliga varianten som var inspirerad av försvaret. Sedan fanns ytterligare en för beredskapspolisen som var i ett ekonomiutförande. Inga byxor var ”legaliserade” eftersom FAP ej var uppdaterad. Myndigheterna köpte olika varianter, det var omöjligt att lagerföra en produkt som dels ej var legaliserad och dels ej gick att förutspå vilken modell av de visuellt lika uniformerna som myndigheterna skulle beställa.

- Så bildades det då en uniformsgrupp med uppdrag att gå igenom de 4500 varianterna och se vad som kunde göras för att få proportioner på det hela. Vi gick igenom pryl för pryl, berättar Sara. Utom från polisteknik deltog företrädare för Polisförbundet och ett antal personer som bär uniform. Jag kan inte minnas att det var några stora meningsskiljaktigheter i gruppen utan vi kämpade på.

Problem för kvinnor


- När det gäller ändringen av uniform m92 till m04 var den föranledd av reflexdebatten. Det fanns mycket starka krafter som arbetade för reflex. Det var förstås de som var emot också. Till sist valde man att skicka frågan på remiss till myndigheterna och när de svaren kom in visade de övervikt för reflex. Efter det ansågs frågan i stort sett avgjord.

- Blåljus: Det påstås vara problem för kvinnor med m04. Varför gjorde man inte damstorlekar? Finns planer på att göra dem?

- M/92 hade inga damstorlekar och eftersom m/04 i stort är samma modell så gjordes ingen förändring, en gång fanns damstorlekar men det var bara på etiketterna och följden blev att samma jacka låg på två hyllor. Det finns definitivt planer på att anpassa uniformen för kvinnor.

Sämre mot vind och kyla

</b >
Blåljus: Tyget i m04 skyddar sämre mot bland annat kyla och vind. Varför valde man det tyget? Hade det funnits alternativ? Varför valde man i så fall inte dem?

- Tyget valdes utifrån flamhärdighet, slitstyrka, nötstyrka, hållbarhet och färghärdighet mm. Det fanns alternativa tyger och detta valdes för att det var bäst i test på flera punkter.

Intervju
: Claes Cassel

Tack, Sara, för de upplysningarna. Sara har för övrigt hamnat på precis rätt plats. Hon är nämligen yrkesutbildad skräddare.

- När mina jämnåriga satt i skolbänken och lärde sig satt jag på den med benen i kors och utbildade mig till mitt jobb, skrattar hon.


Blåljus borrar vidare
i uniformsfrågan


Blåljus fortsätter att borra i uniformsfrågan. Eftersom förbundsstyrelsen inte vill uttala sig i Blåljus måste vi gräva på arbetsgivarsidan. Och det går riktigt bra. Överallt möter Blåljusred det största tillmötesgående. En ganska tydlig bild börjar växa fram av hur det gick till när en uniform som många gillar (m92) plötsligt försvann och en ny (m04) som många är mycket skeptiska till dök upp som ersättare. Bilden av det centrala fackets roll i processen blir också allt mer synlig. Läs fortsättningen i kommande Blåljus! Du lär inte få den presenterad någon annanstans.

Etiska rådet:

Bred allmänhet
eller smal elit?


På Blåljus fråga till Lars-Göran Carlsson om inte allmänhetens uppfattning om polisens uniform och vilka känslor den väcker borde väga tungt svarade Lars-Göran att han ser Etiska rådet som representanter för allmänheten. Etiska rådets tankar om vår uniform ligger som bekant till grund för Lars-Görans överväganden i den rapport han skrivit till Rikspolisstyrelsen.

Är det här etiska rådet
representativt för allmänheten:


Förre justitiekanslern Hans Regner är ordförande. Övriga ledamöter är professor Karin Johannisson, generalsekreteraren i Advokatsamfundet Anne Ramberg, fil.dr Shirin Ahlbäck Öberg, förre chefredaktören Olof Kleberg samt länspolismästaren Lars Engström (Källa Rps hemsida).

Det framstår mera som en mycket, mycket smal elit av höga jurister, disputerade akademiker och högt uppsatta. Det är väl rimligtvis för de egenskaperna de utsetts till etiska rådet. Inte för sina stabila rötter i folkdjupet.

Berikande för polisen


Att ha ett etiskt råd är troligen en god idé på många sätt. Poliser har ibland en tendens att vara lite yrkesskadade, präglade som de är av en mycket hård och deprimerande verklighet – en verklighet som etiska rådets medlemmar troligast på sin höjd läst om. Yrkesskadorna kan i en del fall leda till en något ensidig syn på olika saker inom yrket. Att tillföra tankar från personer med den höga kompetens och breda beläsenhet som finns i etiska rådet måste definitionsmässigt vara berikande för polisen. Även om många av oss stundtals retar oss på dem.

Gudsord i ärendet


Men kallar man dem som grupp för representanter för allmänheten är man nog på fel spår. Deras röst i uniformsfrågan är värdefull men bör ändå ses som en röst i en större kör. Att som Rps i remissvändan upphöja deras tankar till gudsord i ärendet verkar inte välbetänkt.

CC  

Öppet brev till
Stefan Strömberg
och Jan Karlsen


Stefan Strömberg är rikspolischef och Jan Karlsen av Polisförbundets ordförande.

”För en dryg vecka sedan presenterades på Intrapolis en utredning från LPME Carlsson angående vår uniform och vår vapenhantering. Eftersom Carlssons slutsatser var så väsensskilda från mina egna, tog jag upp frågan till diskussion på Sveriges största Polisforum www.polisman.se  Jag kunde snart konstatera att mina åsikter delades av flertalet skribenter där, och kom fram till att det var dags att lyfta debatten till ett mer offentligt ljus, varför jag skrev en insändare på www.blaljus.nu  När jag fick kraftigt medhåll även där, lade jag upp en namninsamling, för att visa att det är många kolleger som vill behålla uniformen m/92, och som anser att det är säkerhetsmässigt illa att ständigt gå med patron i loppet i våra tjänstevapen. Den hittas på www.namninsamling.com/uniform , och är även den en intressant läsning.

1314 underskrifter hittills


Namninsamlingen lades upp den 26 maj 2007, och i skrivande stund - 7 juni - uppgår den till 1314 underskrifter, och växer konstant. Det är kolleger från hela landet som skrivit på, vilket gör slutsatsen ganska självklar; Landets Poliser har starka åsikter om sin uniform, och vill vara med och påverka dess utformning!Min enkla önskan är att RPS Utrustningskommitté förses med en ordentligt tilltagen bärprovsgrupp, och att denna grupp skall bestå av Poliser i yttre tjänst, från hela landet. Min tanke är en grupp som inte består av utpekade personer, utan snarare utpekade funktioner. Man kan t ex utse fem personer från Utryckningsenheten Norrmalm, fem personer från Närpolisen Malung, fem personer från Närpolisen Kiruna och så vidare. Därmed får man en stor spännvidd på arbetsmiljö, och därigenom många olika infallsvinklar på hur en uniform bör utformas för att vara ett bra och praktiskt arbetsplagg.

Den rejält ifrågasatta m/04


Den som utses att ingå i en bärprovsgrupp skall vara skyldig att t ex via Intrapolis skriva sina åsikter och erfarenheter av det utprovade uniformsplagget, och dessa åsikter bör då sammanställas av Utrustningskommittén, och sedan ligga till grund för beslut. Åsikterna bör dessutom ligga på Intrapolis, öppna för alla att ta del av. Om utvärderingen offentliggörs, minskas eventuellt ifrågasättande från de som slutligen ska tjänstgöra i uniformen.

När den mycket uppskattade m/92 ersattes av den rejält ifrågasatta m/04 ville Sveriges Poliser få svar på frågan om vem/vilka som tagit fram den nya uniformen, och vem/vilka som hade haft den på bärprov. Den frågan har inte fått något svar, och många av oss vill återgå till m/92. Den är i mångas ögon den överlägset bästa uniform svensk Polis någonsin haft, och många av oss saknar den. Den var snygg, tålde både smuts, vind, regn och stryk, och när man letade farlig person ute i terrängen så syntes man inte mer än nödvändigt. Det vill säga precis enligt de principer vi alla fått lära oss på Bastaktik- och SPT-utbildningarna.

Inrätta bärprovsgrupp


Önskemålen, i korthet, är:

• Inrätta en ordentligt tilltagen bärprovsgrupp, bestående av Poliser i yttre tjänst, och låt deras synpunkter ligga för alla att ta del av.

• Låt de som har kvar m/92 tjänstgöra i den, och låt den återkomma i sortimentet.

• Fasa ut m/04. Den är av undermålig kvalitét, och reflexerna går emot hela det grundläggande taktiska förhållningssätt vi alla nyligen fått lära oss.

• Tvinga oss inte att tjänstgöra med patron i loppet. Det minskar på inget sätt risken för vådaskott, men ökar risken för skjutna Poliser, om vi skulle bli av med vårt vapen.


Med vänlig hälsning

Peter ”Sunkan” Sundqvist – i uniform sedan 1990

FOTNOT: Blåljus har tagit kontakt med Rps och hört sig för om Stefan Strömberg avser att svara på Peters öppna brev. Kvinnan på presstjänsten på Rps ringde inte tillbaka under torsdagen men vi väntar tålmodigt på besked.

-----------------------------------------------------------------

Polisen i Stockholms län
startar hatbrottsjour


Polisen i Stockholms län förstärker arbetet mot hatbrott genom en hatbrottsjour i City polismästardistrikt. Hatbrottsjouren ska utveckla utredningsrutinerna så att fler hatbrott leder till åtal. Det typiska hatbrottet som polisanmäls är en misshandel med främlingsfientligt motiv som begås en helgnatt i krogmiljö eller på allmän plats. Ofredande och ärekränkning är andra vanliga hatbrott.

– Mörkertalet är dock sannolikt stort för de brott som begås i vardagen på skolor eller arbetsplatser, säger Pia Sjunnegård-Dahlbom, biträdande chef för City polismästardistrikt.

Hatbrottsjouren består av fyra poliser på Norrmalms polisstation som ska arbeta både dagtid och kvällstid med att utreda hatbrott. De ska åka ut på hatbrott som begås och snabbt utföralångtgående utredningsåtgärder genom att ta upp förhör på plats och säkra teknisk bevisning, vilket markant ökar chansen att klara upp brottet.

Källa: Hemsida för Polismyndigheten i Stockholms län.

-----------------------------------------------------------------

Stora trafikstörningar
på Centralbron och
i Söderledstunneln


Den 11 juni börjar de stora renoveringsarbetena på den sk Nordsydaxeln, berättar Stockholms stads trafikkontor. För att arbetet ska kunna genomföras krävs omledning av trafiken. Arbetena pågår till den 16 september.

Arbeten med trafikomläggningen börjar natten mellan lördag och söndag 9-10 juni med start kl. 00.00 och beräknas vara klara 05.00 på måndag morgon den 11 juni.

Bron/tunneln stängs helt för trafik vid två tillfällen: dels 00.00 natten till söndag dels ca 09. 00 på morgonen den 10 juni. Avstängningarna beräknas ta 15-30 minuter. Arbeten på Centralbron pågår hela söndagen vilket medför störningar i trafiken.

Du hittar fler detaljer om arbetena på www.stockholm.se/tk/soderleden.

-----------------------------------------------------------------

Kameror ska
förhindra
polisbrutalitet


Den katalanska regionalpolisen Mossos d´Esquadras samtliga stationer ska förses med videoövervakning, efter det stora antalet anmälningar om polisbrutalitet, berättar den svenskspråkiga månadstidningen och hemsidan ”Sydkusten” med aktuellt från Spaniens Medelhavskust.

Den katalanska inrikesministern Joan Saura lovar att kamerorna ska vara uppe inom ett år. Uttalandet sker efter en ny skandal, där kvinnliga poliser utan att de visste om det filmats när de misshandlade en invandrarkvinna i arresten.

Bara mellan åren 2002 och 2004 mottog Mossos d´Esquadra 197 anmälningar om misshandel. EU:s människorättskommission prickade Katalonien och dåvarande inrikesministern Montserrat Tura lovade redan då övervakningskameror. Dessa uteblev dock.

Polisfacket lovordar initiativet och menar att det lika mycket som att påvisa övergrepp kan avstyra falska anmälningar mot polisen. Facket kräver dock att kamerorna är synliga och att de inte uppförs i utrymmen där de kan hota både polisens och de gripnas personliga integritet.

-----------------------------------------------------------------

Debattforum


INSÄNDARE:


Poliserna räckte
för att stävja bråk


”En kort reflektion från min synvinkel:

- Vi var tillräckligt med folk för att förhindra aktivisterna till att ställa till problem, vilket gjorde att vi slapp skadegörelsen och större sammandrabbningar.

- Ledningsfunktionen var "på tårna" hela tiden och kunde således fatta beslut som gjorde att vi låg på framkant i händelsernas centrum.

- Logistiken fungerade bra. Min grupp fick tillgång till vatten, frukt och en macka. Jag vet dock inte vart toalettbesöken skulle äga rum, då jag själv utförde ett lättare behov i en buske.

Slutligen vill jag säga att "hårdare tag" är att föredra i dylika situationer, då vi annars bara blir utnyttjade och får spela statister i ett våldsamt händelseförlopp.

Jag är nöjd med kommenderingen och dess resultat.

”Polis, Stockholm””

En ohejdad
massa
dumheter


”Följer med intresse debatten om vår nya uniform. Själv var jag delaktig i att se till att ALLA i yttre tjänst fick tillgång till den tvådelade så omtyckta, och praktiska uniformen vi har idag. Den som endast bars av piketen och ONI tidigare.

Att vi helt plötsligt ska bära höjd beredskap i "fickan" dygnet runt tänker jag i denna insändare lämna därhän med höjda ögonbryn. Det jag däremot vill markera nu är är att vi ÄNTLIGEN hittat en anledning till att reagera, som poliser. Det har beslutats en ohejdad massa dumheter av människor som inte är insatta i polisarbete. Med det inte sagt att de inte är duktiga i en massa annat. Det debatteras och beslutas om vad vi ska göra, när vi ska göra det, och nu hur vi ska se ut när vi gör det.

Vi har tidigare i historien bytt uniform. Kom ihåg täckjackan i början av nittiotalet med minst lika många reflexer som idag. Blev debatten kring den lika stor som idag? Nej, den bara försvann. För ingen ville bära den.

Det har bestämts så mycket tokigt för den politiska riktigheten de senaste åren, jag råder de som leder oss nu att inte se sin tjänst och lön som allenarådande. Det pyser i "polishjärtan" som vill gagna allmänheten. Och kan man inte påverka vad vi gör för att hjälpa, så kommer krigen om de praktiska tingen att bli allt ljudligare. Med all rätt. Tänk efter.

”Anneli””

Förändring
vid statsbesök
behövs


Ӏrade kollegor!

Som någon av Er skrev. Låt oss återinföra rakbyxan som KOMPLEMENT. RPS, släng för f** inte ut pengar på en ny tröja utan återinför blåskjortan som KOMPLEMENT. Den finns ju redan i mängder.

Blå skjortan fungerar till både de raka byxorna och insatsbyxan och ser mycket trevlig ut, om man inte nu inte otrivs i skjorttyget.

Det som SKALL förändras är personalen kring statsbesök, cermonier och vid högvakten. Då SKALL polispersonal bära blåskjorta och lämplig byxa. Vita handskar och skärmmössa bör också rekommenderas!

Sen kanske det är dags att vi börjar göra honnör åt den svenska fanan (Ni vet den gula och blå) vilket vissa åtminstone här i Stockholm glömt. Men det är ett annat problem som dock i mina ögon vida överträffar det som RPS nu kastar pengar i sjön för...

”PAB””

-----------------------------------------------------------------

BLÅLJUS FÖRST
ÄVEN I DIN DATOR


Vill du göra Blåljus till din startsida på Internet? Det är mycket enkelt. Medan du har hemsidan uppe - klicka på Verktyg-Internetalternativ-Aktuell-Verkställ-OK och saken är klar. På så vis får du alltid senaste nytt från oss.

SLÅ ENSIGNAL!

NYHET! RING!

Har du en spontan tanke, en invändning, ett tips om något som hänt men samtidigt långt till en dator – ring Blåljus 0734 33 50 00 och berätta direkt. Du har givetvis, om du så önskar, samma rätt till anonymitetsskydd som när du skriver. VÄLKOMMEN I LUREN!

-----------------------------------------------------------------

UPPDATERINGAR OCH
ANTAL BESÖKARE


Blåljus, hemsida för polisfacket i Stockholms län, uppdateras normalt måndagar och torsdagar. Händer det något viktigt uppdaterar vi även andra dagar.

Den här sidan har uppdaterats torsdagen den 7 juni 2007 kl 2359. Nästa planenliga uppdatering blir måndagen den 11 juni.

Vid uppdateringen måndagen den 4 juni stod vårt räkneverk på 286.185. Vid uppdateringen torsdagen den 7 juni hade 971 besökare tillkommit och vi landade då  på 287.156.

-----------------------------------------------------------------

HISTORISKA GLIMTAR
- det hände just idag!


Den 8 juni 1907 öppnades Nordiska museet på Djurgården, centralmuseum i Sverige för kulturhistoria från 1520 till nutid. År 1873 öppnade Artur Hazelius Skandinavisk-etnografiska samlingen vid Drottninggatan i Stockholm. Han ville rädda viktiga delar av den försvinnande svenska bondekulturen åt eftervärlden. År 1880 omorganiserade Hazelius samlingarna till Stiftelsen Nordiska museet. Den nuvarande byggnaden uppfördes på Djurgården 1888-1907. Som ett annex till Nordiska museet anlade Artur Hazelius 1891 friluftsmuseet Skansen. En man vi har att tacka för mycket!

Under striderna i Norge våren 1940 avslog svenska regeringen tyska krav på att få sända krigsmateriel genom Sverige till Narvik. Efter stridernas slut 9 juni krävde tyskarna att få sända både krigsmateriel och permittenter på svenska järnvägar till och från Norge. Under intryck av krigsläget gav svenska regeringen den 9 juni 1940 sitt tillstånd.

Den 10 juni 1944 utförde 200 tyska Waffen-SS-soldater ur pansardivisionen Das Reich en massaker på Oradour-sur-Glanes invånare som hämnd för att motståndsmän överfallit och försenat divisionens förflyttning norrut mot invasionsstränderna. Byn ligger 25 km nordväst om Limoges i  Frankrike. Befolkningen inspärrades i kyrkan och andra byggnader, som sedan sattes i brand. 642 personer dödades, varav 245 kvinnor och 207 barn. År 1953 ställdes 21 av de 200 SS-männen inför rätta och två blev senare avrättade. Händelsen motsäger de vanliga påståendena att männen i Waffen-SS bara var vanliga, hyggliga soldater.

Den 11 juni 1939 vann IF Elfsborg Allsvenskan i fotboll. När laget vann även 2006 var det femte gången.

Gilla sidan:
TIPSA FRAGA


wwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994