Publicerat 2018-11-16 12:00

Hur Polismyndigheten ska växa till 40000

Det förklarar regionpolischefen i region Väst, på Intrapolis. Men idéerna om polisens problem och möjligheter att växa har ett bredare samhällsintresse, så med godkännande från innehållsansvariga publicerar vi texten även på Blåljus. Ämnen som berörs är bl a finansiering, personalmix och utbildningsvägar till polisyrket.

 

"Klas Johansson, regionpolischef i Väst, svarar på veckans frågor om polisrekryteringen och hur vi ska klara av utmaningen att växa till 40 000 medarbetare fram till 2024 på Intrapolis.

 

Hur ska vi kunna bli så många fler?

– Först och främst kan jag konstatera att detta i grunden är ett angenämt bekymmer – att expandera är ju betydligt roligare än motsatsen. Men visst är det en omfattande uppgift där vi alla kan bidra på olika sätt.

 

– Framför allt gäller det att riksdag och regering står fast vid sina löften och ser till att vår inriktning mot 40 000 medarbetare verkligen håller och finansieras. Vi har lättare att snabbt rekrytera civil kompetens än poliser. Det tar tid att utbilda en polis och när vi inte fullt ut fyller de platser som finns på utbildningen i dag, trots att så många söker den, måste vi hitta nya vägar.

 

– Vi behöver exempelvis titta på alternativa utbildningar för specialister som skulle kunna gå en komprimerad utbildning för att få polismans befogenheter men på kortare tid. Det är studievana personer som kan hålla en hög studietakt och som kanske inte behöver ha alla moment som ingår i grundutbildningen. Det finns också tankar om andra utbildningsvägar för att få fler intresserade av yrket, men det är ingen quick fix utan kan till och med kräva förändringar i lagstiftningen för att det ska kunna gå att genomföra. Jag tror att våra nya lärosäten i Malmö och Borås samt distansutbildningarna kan göra det möjligt för fler att genomföra grundutbildningen.

 

Är just poliser den trånga sektorn?

– Ja. Vi är i ett skriande behov av fler poliser i vår kärnverksamhet. Det finns många andra uppdrag som fungerar lika bra för civilanställda, men just i den yttre verksamheten ställs krav på att man har de befogenheter som följer med polisyrket och att man är tränad för att lösa svåra operativa utmaningar.

 

Varför fyller vi inte platserna till polisutbildningen?

– Det är en lång process och vid varje moment tappar vi ett antal personer, antingen för att de själva hoppar av eller för att de sållas bort på grund av att de inte uppfyller kraven. HR och rekryteringsmyndigheten håller på att ta fram en ansökningsprocess som ska vara snabbare, smidigare och mer flexibel. Ett exempel är att den sökande själv ska kunna boka sin prövningstid istället för att bli kallad till ett förutbestämt datum.

 

– Vem som helst kan inte bli polis och den som har blivit antagen ska känna att han eller hon är utvald. Jag tror inte på att sänka kraven för att bli polis, däremot tror jag att vi måste arbeta för att hitta ”rätt” personer som söker, som inte sållas bort under processen och som fullföljer utbildningen när de har fått en plats.


Hur ska vi göra det?

– Rekryteringskampanjen som pågår just nu riktar sig bland annat till personer som bedöms vilja jobba eller redan jobbar inom området samhällsbärare. De kanske finns inom sjukvården, kriminalvården, försvaret, väktarbranschen, socialtjänsten eller skolan. Där tror vi att vi kan nå framgång. Vi försöker också rikta oss till kvinnor och personer med utländsk bakgrund.

 

– Jag tycker att kampanjen är jättebra och att den visar på samhällsuppdraget och stoltheten som jag tror att de flesta av oss känner för yrket, men den måste kompletteras med att vi själva ställer upp som ambassadörer och gör vad vi kan för att sprida budskapen. Det kan handla om sociala medier eller att hjälpa till på mässor och event där vi finns representerade, men också om att ta chansen när vi ändå är ute och jobbar och stöter på någon som vi tror skulle passa för polisyrket. Jag skulle vilja uppmana alla polisanställda att ge en rekryteringsbroschyr till någon som man vet skulle passa som polis. Om alla 30 000 polisanställda verkligen gör det skulle vi nog märka skillnad i antalet sökande.

 

Vem har egentligen ansvaret för attrahera sökande till polisutbildningen?

– Ansvaret för genomförandet ligger på oss i regionerna, så som det alltid har gjort. Skillnaden mot förr är att vi ska utbilda så många fler nu – drygt 1 000 per termin jämfört med 300. Tidigare kunde vi vara säkra på att vi alltid fyllde platserna, men så är det inte längre och det ställer högre krav på att vi visar upp oss och att vi kommunicerar på ett bra sätt kring yrket. HR har processansvaret kring rekryteringen och håller ihop de olika delarna medan kommunikationsavdelningen stöttar bland annat med att ta fram material till kampanjen.

 

– En väldigt bra sak med kampanjen är att den visar polisarbetet och samhällsuppdraget. Den lockar givetvis människor att söka till polisutbildningen, men jag är övertygad om att den även lockar personer som är intresserade av våra civila tjänster. Det är avgörande för att vi ska kunna växa. Jag tror helt enkelt att den bidrar till en positiv bild av hela polisen och vårt viktiga uppdrag."


Text av Malin Sahlström/ Intrapolis

Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994