Publicerat 2020-02-25 14:30

Hur jobbar poliserna förebyggande i Rinkeby?

Nästan dagligen kan vi läsa i media om spektakulära brott - ofta med våldsinslag och med väldigt utsatta brottsoffer. Poliserna som har som uppdrag att ingripa eller utreda dessa brott gör stordåd. I skuggan av detta pågår ett lågintensivt polisarbete i skuggan och mot skuggsamhället - det förebyggande arbetet för att förhindra att brott begås.

Polisen.se har ett långt och belysande reportage, skrivet av Maria Åkerblom, som beskriver hur områdespoliserna i Rinkeby jobbar för att det ska bli färre brottslingar, färre brott och därmed färre brottsoffer. Sådant ger sällan rubriker.

Utdrag ur reportaget:

Att både ingripa och skapa relationer

Grunden för områdespoliserna i Rinkeby är att åka ut och jobba trygghetsskapande i uniform och synas i området, på allt från centrumanläggningar till fritidsgårdar. De jobbar gränssättande och ingriper när de ser brottslighet. De jobbar också relationsskapande och brottsförebyggande på olika sätt.

 

Fokus är arbetet mot unga. Utöver skola och fritidsgårdar har de till exempel samarbete med fältassistenter, håller orossamtal med föräldrar och skriver orosanmälningar till socialtjänsten. De har kontakt med fastighetsägare, butiksinnehavare och föreningar.

– Vi ska vara kända i området och känna till området, säger områdespolisen Jörgen.

 

Anledningen till dagens besök på högstadiet är att prata med rektorn om en elev efter en incident. De sätter sig i ett enskilt rum för att diskutera och kommer fram till att både polis och skola ska skriva orosanmälningar. Det hoppas de kan leda till snabb hjälp.

 

– Sådana här besök ger bra möjligheter att samverka. Vi håller kontinuerlig kontakt och får information vi inte skulle få annars, säger Jörgen.

 

Tufft läge – men går åt rätt håll

Lokalpolisområde Rinkeby täcker de båda stadsdelarna Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta. En geografiskt liten yta med tre särskilt utsatta områden, två utsatta områden och ett riskområde. Här brottas polisen med social utsatthet, hederskultur, språkbarriärer och gängkonflikter.

 

– Vi jobbar i uppförsbacke, men eftersom läget är så pass ansträngt ser vi ganska tydlig skillnad efter små insatser, säger Jörgen.

 

Många av de unga killar polisen träffar i området är negativt inställda till polisen, men situationen har blivit betydligt bättre. För några år sedan var polishatet mer utbrett och det var vanligare med stenkastning mot blåljuspersonal. Idag sker det enstaka gånger och hos den skötsamma majoriteten, som lever med kriminaliteten runt knuten, är polisen kanske mer populär än i lugnare områden. Poliser som jobbat på andra ställen vittnar om att de sällan mött så mycket uppskattning.

 

Blåljus gläds åt att områdespolisernas viktiga arbete uppmärksammas på detta sätt och hoppas att även andra media uppmärksammar deras slit. Vi önskar också att när poliserna blir fler numerären räcker till fler områden än de allra mest utsatta områdena i Sverige.

 

Tommy Hansson

Utdrag ur texten från Rinkeby Maria Åkerblom.


Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994