Publicerat 2019-02-05 13:50

Hur gamla poliser ska vi ha i tjänst?

Pensionsgruppen, som består av alla riksdagspartier utom V och SD, har kommit överens om nya, högre pensionsåldrar från 2020, dit det nu bara är ett enda år... Vad kan det innebära, och frågan är också om politikerna kommer att lyckas få till förändringar i tjänstepensionsavtalen...

Pensionsgruppens överenskommelse, som här presenteras på pensionsbloggen, av pensionsekonomen Kristina Kamp, kommer att beröra framtidens pensionsåldrar.

"År 2020

Lägsta åldern för uttag av allmän pension höjs år 2020 från 61 till 62 år. Det innebär att om du är född 1959 och senare så kan du börja ta ut din allmänna pension från 62 års ålder.

LAS-åldern, rätten att ha kvar sin anställning enligt lagen om anställningsskydd, höjs från 67 till 68 år.

 

År 2023

Garantipensionen höjs till 66 år.

Garantipensionen är det statliga stöd som du får om du har låg pension. Garantipensionen betalas i dag ut från det år du fyller 65 år. Från 2023 föreslås den åldern höjas till 66 år. Det innebär att om du är född 1958 och senare så omfattas du av förändringen. Övriga trygghetssystem, t ex sjukersättning och a-kassa ska också få förändrade åldersgränser.

Lägsta åldern för uttag av allmän pension höjs från 62 till 63 år. Det innebär att om du är född 1961 och senare så kommer du att kunna börja ta ut din allmänna pension från 63 års ålder.

LAS-åldern höjs till 69 år.

 

Undantag om du arbetat i 44 år

Om du har arbetat 44 år eller längre ska det gå att få garantipension redan vid 65 år.

 

År 2026

Lägsta ålder för uttag av allmän pension höjs från 63 till 64 år. Det innebär att om du är född 1963 och senare kommer du att börja kunna ta ut din allmänna pension från 64 års ålder.

 

Bostadstillägg och andra grundskydd

Garantipensionen kommer att utökas med ett tilläggsbelopp och bostadstillägget ska höjas. Det ska gå att jobba längre och ändå behålla nivån på garantipensionen. Ett utredningsförslag om allt detta ska presenteras i februari 2018.

 

Premiepensionen

Premiepensionen ska reformeras. Det innebär färre fonder än i dag.

 

Tjänstepension

De här pensionerna berörs inte av Pensionsgruppens förslag till förändring. Men det kan ändå innebära att tjänstepensionerna ändras på sikt för att anpassas till den allmänna pensionen. Det är upp till arbetsmarknadens parter att besluta om det.

 

(Fast enligt podden nedan planerar pensionsgruppen att "inleda samtal" för att försöka samordna tjänstepensionsreglerna med den allmänna pensionen)

 

Privat sparande

Berörs inte av de föreslagna förändringarna.

 

Så påverkas prognosen på minPension

Din pensionsprognos ändras inte i nuläget. I det uttagsalternativ som visas först är uttagsåldern satt till 65 år. Det gäller även om du har lång tid kvar till pension och kan beröras av ändrade regler. Om du vill se hur stor pensionen blir om du jobbar till 66 år kan du ändra utbetalningsålder i verktyget."

 Blåljus skulle önska att de poliser som känner sig slitna redan vid 61 års ålder, skulle ha rätt att gå i pension vid den åldern. Särskilt som vi har en tjänstepension som kan göra det ekonomiskt möjligt för en del.


 Men även om polisyrket är slitsamt, är det kanske ännu värre för byggnadsarbetare, undersköterskor, städerskor eller andra kroppsarbetare som dessutom har sämre tjänstepension än vi har. Med den i ett nordiskt perspektiv låga allmänna pension vi har i Sverige, kanske man borde överväga högre pensionsavgifter i stället för högre pensionsåldrar...


Tommy Hansson

Med cred till Minpensionsbloggen. 

Gilla sidan:


 


Tidningen POLISEN


Brandfacket
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994