Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-03-21 13:30

Hur är det möjligt?

Ibland funderar man över verklighetens absurditeter som polis. Nu har Carina Bäck skrivit av sig sina funderingar kring hur saker och ting kunnat bli så absurda som hon uppfattar att de är. Hennes debattartikel är publicerad i Expressen, i beskuret skick, men vi låter den glänsa i sin fulla prakt på blåljus!

Så här skriver Carina:

"Hur är det möjligt!?

 

Man blir alldeles häpen över arbetsgivaren och politikernas släpphänta inställning till Polismyndighetens förfall.

 

Vi har en polisutbildning som vi ska vara stolta över. Den är välfungerande och ger en bra grund att stå på när man sen ska ut och arbeta i verkligheten. I min verklighet är polisyrket förknippat med en hel del risker. Vi blir spottade på, slagna, sparkade och man hotar oss med kniv och skjutvapen. Hur är det möjligt att domstolarna vägrar oss skadestånd när gärningsmännen blir dömda för brott mot oss!?

 

Vi är kraftigt underbemannade i hela organisationen, ärenden läggs på hög och det uppmanas att fler och fler ska skrivas av. Varje avskrivet ärende innebär en människa som inte får upprättelse. Allt går naturligtvis inte att utreda av olika skäl men när man skär med bred kniv finns en uppenbar risk att vissa saker med substans följer med i farten.

 

På utryckningssidan fattas så mycket personal att hela verksamheten går runt på övertid. I förlängningen kommer det innebära så lite återhämtning att man riskerar långvarig sjukdom.

 

Fler och fler poliser väljer att sluta på grund av usla löner och arbetsvillkor samt en organisation som i sig själv motverkar en bra verksamhet.

 

Lösningen på problemet har varit att pumpa in civilanställda i myndigheten. Det är ofta duktigt folk med lång utbildning i bagaget. Problemet har varit att inga högutbildade akademiker vill jobba i myndigheten till samma slavlöner som poliserna. Man har därför ”varit tvungen” att ge dem ”marknadsmässig” lön för att de ska tacka ja till anställning. Vad är då marknadsmässig lön för en utredare inom Polisen? I Stockholm tydligen ca 35-39000kr/mån.

 

Den lönen kan man alltså få som civil utredare trots att man i de flesta fall saknar all kännedom om polisiära system, relevant lagstiftning eller förhörsmetodik i brottsutredningar och behöver en polisiär handledare för att komma in i arbetet. Vad handledaren tjänar? I sämsta fall runt 25000kr/mån och i bästa fall någon tusenlapp under den civilanställde som vederbörande ska handleda. Hur är det möjligt att detta kan få fortgå?

Hur är det möjligt att civila som har lägre befogenhet än samtliga poliser i myndigheten kan kliva in på en lön som ligger 14000 kr över vad en ny polis tjänar!?

 

Det finns en iver till att använda civil personal i nya sammanhang i myndigheten. Man har även ändrat lagstiftning för att kunna tillgodose behovet av att andra än poliser ska kunna utföra polisiära arbetsuppgifter. Jag tror att den här riktningen kommer att leda till att någon skadas allvarligt eller dör. Det finns en anledning till att Polisutbildningen är flerårig med tillhörande praktik. Det krävs en hel del utbildning och erfarenhet för att hantera de situationer vi möts av varje dag i vår vardag och den kan man inte återskapa på några timmar eller veckor. Vill man arbeta som polis bör man söka polisutbildningen.

Hur är det möjligt att arbetsgivare och politiker inte ser de risker som finns med att civila tar över mer och mer polisiära arbetsuppgifter och dessutom arbetar i riskmiljöer som arrester och liknande?

 

Vi har mängder av civilanställda som är extremt duktiga och bra på alla sätt,

det ändrar dock inte det faktum att vi tillhör två olika yrkeskategorier med olika utbildning och befogenhet. Vem tar ansvaret den dagen det går illa?

 

I yttre tjänst är det viktigt med gradbetäckningar, det är lätt att se bara genom att titta på en kollegas axelklaffar ungefär vilken erfarenhet man har. I den nya organisationen har det blivit ännu viktigare eftersom vi åker över halva länet och biträder varandra och den personkännedom som finns på en station då inte kan användas istället. Tidigare blev man inspektör efter 6 års fullgjord anställning och hade då en del extra ansvar och befogenhet i ryggsäcken. Idag är det ingen som blir inspektör mer än den som får en gruppchefstjänst eller liknande. Hur är det möjligt att någon som aldrig har arbetat i polisuniform får och kan fatta beslut om att vi inte får bli inspektörer trots att det finns en tydlig verksamhetsnytta med det?

 

Till sist, vi är i behov av en polisstation i ett av våra särskilt utsatta områden. Inget byggbolag vill åta sig att bygga upp den. Hur är det möjligt i Sverige 2017!?

 

När tänker någon ta ansvar för detta? När tänker någon reagera på att platserna till den tidigare så populära polisutbildningen står tomma? När tänker man stoppa problematiken med att erfarna kollegor lämnar myndigheten för att de inte längre står ut? När tänker någon ta ansvar för att allmänheten inte får den hjälp och service de kan förvänta sig?

 

Hur är det möjligt att detta får fortgå? Agera och gör det nu!

 

Carina Bäck

Ordförande Polisförbundet Förbundsområde Stockholm Syd


Två saker är värda att nämna i anslutning till artikeln. De nya civilanställda är sannolikt korrekt lönesatta. Det är inte där problemet ligger, utan i hur polisyrket värderas. Det är även värt att nämna alla civila trotjänare inom polisen som har skamligt låga löner även dessa.

När det gäller problemet med att kunna få fram en polisstation i Rinkeby i rimlig tid, har olika uppgifter cirkulerat i Public Service media. Dels, har hävdats, som Carina beskriver, att den kraftiga fördröjningen skulle bero på en hotbild. Å andra sidan finns ett reportage i SR Medierna, som ifrågasätter den uppgiften. Hur som helst har bygget drabbats av en kraftig försening.

Andra övervägningar kring bygget kan läsas här.Tommy Hansson
Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994

Nu räcker det