Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-11-15 12:40

Högt ljudande larmsignal

Så säger Polisförbundets ordförande, Lena Nitz om det faktum att väldigt många människor som utsätts även för ganska allvarliga brott väljer att inte göra polisanmälan. Kan det vara alla skriverier i media om polisens bristande resurser som ligger bakom? Lena förklarar att det behövs fler poliser för att klara av hela uppdraget som politikerna gett oss.

 

Utsattheten för bedrägerier, sexualbrott och trakasserier har ökat under 2016. Det visar en delrapport av Nationella trygghetsundersökningen (NTU), som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.

 

Undersökningen visar också att majoriteten av brotten inte blir polisanmälda.

– Att människor undviker att anmäla brott för att de har uppfattningen att polisen inte kan göra något är ytterst allvarligt. Det är en högt ljudande larmsignal till landets politiker och Polismyndigheten, säger Lena Nitz, ordförande i Polisförbundet.

 

– Det måste skapas förutsättningar så att det blir fler poliser så att vi klarar hela vårt uppdrag. Det handlar om tilltron till polisen och till hela rättsväsendets brottsbekämpande förmåga, säger Lena Nitz.

 

Enligt undersökningen är andelen som uppger att de utsatts för det som kallas brott mot enskild person den högsta nivån sedan mätningarna startade 2006.

 

-Detta sker samtidigt som avhoppen från polisen fortsätter. Hittills i år har fler än 400 slutat av annan anledning än pension. Den ökande polisbristen måste tas på största allvar, säger Lena Nitz.


Enligt undersökningen anmäls hot, sexualbrott och trakasserier i minst utsträckning, medan bostadsinbrott anmäls i störst utsträckning. Av de som utsatts för sexualbrott under 2016, uppger endast 11 procent att de anmält händelsen till polisen. Motsvarande siffror för trakasserier och hot är 26 respektive 23 procent...

 

Blåljus har skrivit om NTU-undersökningen här. 

 

Vi noterar att Polisförbundet talar om antalet poliser som slutar av annan anledning än pension. Det handlar då oftast om lönen. Men ett antal poliser går dessutom i pension i produktiv ålder, exempelvis när de blir förvägrade delpension. När de efter kanske 40 års idog tjänstgöring i ett av Sveriges hårdaste yrken ber om lite luft och egen tid, blir de förvägrade det, som ett "tack för kaffet". Undrar vilken reklam de sedan gör för yrket polis...

 

#flerpoliser

Tommy Hansson

Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994