Publicerat 2019-03-04 13:40

Helgkväll med Norrmalmspolisen för inrikesministern


Blåljus berättade förra veckan om hur Rikspolischefen Anders Thornberg besöker olika delar av Polismyndigheten för att hålla sig informerad om verkligheten bortom korridorerna på Polishuset Kronoberg. Nu kan vi tack vare Lotta Luttemans text på Intrapolis berätta att även Inrikesminister Mikael Damberg gjort ett gediget nedslag i verkligheten.

"För att få inblick i hur vardagen ser ut för ingripandepolisen i Sveriges huvudstad, följde inrikesminister Mikael Damberg med lokala poliser på LPO Norrmalm en lördagskväll i Stockholms city.

 

– Det blev en spännande och lärorik kväll. Viktigt för mig att se och uppleva hur vardagen ser ut - väldigt proffsigt men tuffa prioriteringar hela tiden. Det är ytterligare ett bevis för att resursbristen idag får stora konsekvenser och jag är helt inställd på att fullfölja satsningen på polisen - det behövs fler polisanställda och attraktiva villkor. Vi ska också se till att hela samhället kraftsamlar för att hjälpa polisen trycka tillbaka brottsligheten och öka tryggheten, säger inrikesminister Mikael Damberg.

 

Under lördagen den 2 mars deltog inrikesminister Mikael Damberg och två tjänstemän från justitiedepartementets polisenhet i ett IG-pass i lokalpolisområde Norrmalm.

 

Ministern har tidigare varit hos LPO Rinkeby och gränspolisen här i region Stockholm. Syftet med ministerns besök den här gången är att spendera tid med ingripandepolisen för att bättre förstå deras verksamhet och vardag.

 

Eftermiddagspasset startade med att lokalpolisområdeschef Peter Ågren gick igenom Citys inriktning och den lokala lägesbilden för Norrmalm. Därefter följde utsättningen där yttre befälet och andra polis gick igenom kvällens patruller samt inriktningen för arbetspasset.

 

– Vi fick en bra möjlighet att berätta om vårt jobb som huvudstadspolis och de utmaningar vi ser, men också de hårda prioriteringar vi behöver göra varje dag, säger Peter Ågren.

 

Vid utsättningen deltog även regionens insatsledare. Han bidrog bland annat till passets lägesbild genom att berätta om befarade huliganslagsmål som skulle kunna blossa upp i City och de ärenden vi har i regionen kring skjutningar och hotade kollegor. Han redogjorde också för det arbete som görs för att stärka kompetensen och det mind-set som behövs inför det ständigt närvarande terrorhotet som finns mot Sveriges huvudstad, och som i högsta grad är en del av Citys problembild.

 

Därefter fördelades medåkarna på tre patruller och bilarna rullade ut. För ministerns del började passet med ett fordonsstopp, då yttre befälsbilen biträdde en patrull som genomförde en kontroll av intressanta nätverkspersoner.

 

– Kvällen var som en lördagkväll brukar vara ungefär. Vi hade planerat att åka till utsättningen nere i trygghetslokalen på Plattan, men vi bands upp av en grov misshandel i en lägenhet på Östermalm, som tog tid. Däremot kunde vi senare under passet patrullera kring Sergels torg och visa upp problematiken vi har i fokusområde Klara. Min uppfattning är att vi under passet haft ärenden som tydliggjort att vi har ett väldigt brett uppdrag. Ministern fick även uppleva hur lång tid det tar att avrapportera, vilket i och för sig gjorde att han fick möjlighet att träffa stationsbefäl, utredande personal och fu-ledare med flera i jouren och få en inblick även i utredningarbetet, säger Norrmalms yttre befäl denna kväll.

 

Fakta: Fokusområde Klara och trygghetslokalen

Citypolisen arbetar riktat och långsiktig i Klaraområdet, som sträcker sig från Olof Palmes gata i norr till Herkulesgatan i söder samt från Kungsträdgården i öst till Stockholms centralstation i väst.

 

Vi vill minska Klaraområdets betydelse som öppen drogscen och plats för ordningsstörningar, stöld och häleri. Genom vår tillgänglighet och lokala närvaro underlättar vi vår samverkan med berörda aktörer så att vi bättre kan komma åt och angripa brottslighet och annat som skapar otrygghet i Stockholms citykärna.

 

Polisen och Stockholms stad tar ett gemensamt ansvar för att Klaraområdet ska bli ett varaktigt tryggt, säkert och trivsamt område för alla.

 

Klara trygghetslokal är till för de samverkansaktörer som arbetar preventivt, uppsökande, brottsförebyggande och med att upprätthålla ordningen i området. Polisen håller kontinuerligt i gemensamma utsättningar i lokalen med ordningsvakter, fältassistenter och uppsökande socialsekreterare.

 

Fakta: Citys problembild, som den skulle kunna presenteras av polisområdeschefen för rikspolischefen på 40 sekunder

Hej Anders Thornberg. Du har ditt kontor mitt i det polisområde som jag jobbar för att göra tryggt och säkert med hjälp av mina medarbetare. Det vi har att förhålla oss till är att en huvudstad drar till sig många människor med olika syften, och många människor på liten yta brukar ge upphov till ordningsstörningar och brott av olika slag.

 

Lokalpolisområdena Norrmalms och Södermalms problembilder präglas av våld i offentlig miljö, kriminella gatugrupperingar och missbruksproblematik, det sista med en centralisering av missbruksvård på just Södermalm, som för med sig mycket mängdbrott och otrygghet för de boende.

 

Vi är också förberedda och ständigt medvetna om att nästa förmodade terrorattack sannolikt kommer att ske i vårt område."

 

Text av Lotta Lutteman publicerat på Intrapolis, rensat på polisers namn.

 

Blåljus uppskattar att politiker och andra som bestämmer över polisen och våra resurser håller sig informerade om den verklighet som är vår arbetsplats.

 

Tommy Hansson

Gilla sidan:
TIPSA FRAGA

wwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994