Publicerat 2018-12-07 13:30

Gränspoliser höll gränsen stoppade gränsöverskridande brott

Som blåljus tidigare beskrivit, har Gränspolisen fått kritik bland annat från EU, för att kontrollerna inte varit tillfyllest. Det har handlat om samverkan mellan olika myndigheter och resurser som inte fungerat tillfredsställande. Nu  presenterar Polismyndigheten ett skolexempel på hur det kan fungera med resurser och samverkan.

 

"Två personer greps och två omhändertogs i samband med en förstärkt gränskontrollinsats under torsdagen den 6 december i Stockholms län. Polisen kontrollerade i en förstäkt insats både ankommande och avresande fartyg i Värtahamnen och i Nynäshamn.

 

– Insatsen var en del i arbetet med att bevaka hamnarna i Stockholms län som har regelbunden trafik till våra östliga grannar. Syftet med insatsen är att anträffa personer som inte får vistas i landet och upptäcka och förhindra gränsöverskridande brottslighet, säger Lisa Ström, chef för gränspolisenheten i region Stockholm.

 

Stort behov av kontroll
Bakgrunden till den förstärkta insatsen är att gränspolisenheten har identifierat att det finns ett stort behov av att stoppa flödet av personer som inte har rätt att vistas inom rikets gränser samt att upptäcka gränsöverskridande brottslighet

 

De två som greps var på väg att åka till Polen i stulen bil och med stulen husvagn på släp. Två personer omhändertogs också tillfälligt för att deras rätt att vistas i Sverige skulle ses över. En av dem släpptes senare och den andra personen skickades åter till sitt hemland.

 

"Offensivt arbetssätt"
– Arbetet i insatsen byggde på underrättelser och innebär ett offensivt arbetssätt där eventuellt kriminella stoppas redan vid gränsen. Insatsen görs också för att skapa en bättre lägesbild, säger Pia Sjunnegård Dahlbom, biträdande regionpolischef i region Stockholm.

Kontrollerna gjordes i Värtahamnen samt i hamnen i Nynäshamn och innefattade både in- och utresekontroller och i Nynäshamn kontrollerades också de som gick av och på båtarna.

 

Ett annat mål med insatsen var att utveckla samverkan mellan olika personalgrupper, såväl internt inom polisen som med andra myndigheter. En av de samverkande myndigheterna på plats var Tullverket som gjorde kontroller med narkotikahund på ett antal inresande i Värtahamnen.

 

I samband med de trafikkontroller som gjordes vid hamnarna upptäcktas också en påverkad bilförare samt tre bilar med körförbud. Dessutom upptäcktes en falskskyltad bil och en fripassagerare i bakluckan på en bil."

 

Nyhet från

Polisen i Stockholms län

Gilla sidan:
TIPSA FRAGA

wwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994