Publicerat 2018-10-23 10:50

Gränspolisens bristande förmåga ingen nyhet direkt

Ingen har väl kunnat undgå att höra, läsa eller se i media att EU ska komma med en rapport, vars innehåll lär kritisera den svenska gränspolisverksamheten på drygt ett nittiotal punkter. Nu hörs upprörda röster: Vem är ansvarig? Vems är felet? Lite som när det i somras upptäcktes att det svenska brandförsvaret inte var i fullständig toppform.

Justitieminiser Morgan Johansson kräver förbättringar enligt rapportens kritik men vill i övrigt inte kommentera rapporten närmare. Tomas Tobé menade snarare att det borde varit en fråga som lösts under den senaste mandatperioden. Samtidigt är det närmast decennier av negligerade i bland annat regleringsbrev av olika politiska regimer som lett till den nuvarande kritiken, och förhoppningsvis uppvaknandet.

Kom detta som en överaskning? -Absolut inte!


En aning om orssakssambanden ges i en helt magnifik rant från Twitter från Gränspolisens högste chef, Patrik Engström, som blåljus tar sig friheten att citera:

"Under måndagen (& troligen tisdagen) har rapporterat om den Schengenutvärdering av Sveriges arbete med kontrollen av den yttre gränsen, alltså gränskontrollen mot icke-EU-länder. I den utvärdering som genomfördes 2017 får Sverige kritik för brister i efterlevnaden av Schengenregelverket. Rapporten är dock ännu inte beslutad av EU-kommissionen varför det är svårt att kommentera den i detalj.
 
För att fullt ut förstå vad som granskats och vad som nu kommer att hända kommer först en kort beskrivning av utvärderingsprocessen. Ni som är intresserade läser vidare, ni som redan kan allt hoppar över. Alla Schengenländer utvärderas ungefär vart femte år på sex områden; Yttre gräns, Återvändande, SIS/SIRENE, Polissamarbete, Dataskydd & Viseringspolitik.
 
Utvärderingen omfattar både en skriftlig egenrapportering samt besök från utvärderingsteam. eamen består av experter från EU-kommissionen, andra medlemsstater och olika EU-myndigheter. Efter utvärderingsbesök skrivs en rapport som förhandlas och antas i Schengenkommittén. Rapporten beskriver utvärderingsteamets observationer, slutsatser och rekommendationer. Den antagna rapporten ligger till grund för en lista med rekommendationer som EU-kommissionen tar fram. Dessa rekommendationer antas av Rådet och blir medlemsstatens ansvar att åtgärda.

När rekommendationerna antagits av Rådet har medlemstaten en begränsad tid på sig att lämna in en handlingsplan som skall godkännas av EU-kommissionen. Åtgärdsarbetet skall sedan avrapporteras var tredje till var sjätte månad tills dess bristerna åtgärdats.

 

Utvärderingsprocessen är alltså ganska omfattande och rapporteringskraven är stora. För Sveriges del är rapporten för utvärderingen av den yttre gränskontrollen ännu inte antagen & alltså finns inga beslutade rekommendationer heller.

 

 
Lite mer om kritiken från poliser och politiker kan höras nedan. Blåljus rekommenderar även Per Gudmundsons Ledare i SvD om hur det går när samhället inte prioriterar rätt. Den som vill läsa om hur polisens inre gränskontroller betraktades för bara några år  sedan, kan med fördel söka på "REVA" i vårt sökfönster ovan. (Resultat)

Tommy Hansson
Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994