Publicerat 2008-08-14 12:10

Från motion

till sköld mot

baksätesvåld


Dan Holmberg, polis i Roslagen, menar sig med sin säkerhetssköld ha lösningen på ett urgammalt problem. Alla poliser som jobbat några år vet hur många tråkiga händelser som kan inträffa i tjänstebilens baksäte Poliser riskerar att skadas, tvingas använda våld, kan till och med dras in i en trafikolycka och måste i sämsta fall försvara sig mot anklagelser om övervåld i utdragna rättsprocesser. Dans lösning ska visas på en säkerhetsmässa i Stockholm i september. Han motionerade om idén redan på ett representantskap 2005.


För läsare utanför polisen är det bra att känna till att i Sverige ska en polis sitta bredvid en frihetsberövad i baksätet under fordonstransport. Det finns i nuläget inget lagstöd för att sätta handbojor på en till synes lugn person i förebyggande syfte som man ser poliser i till exempel USA göra. Den frihetsberövade har ofta tagits av polisen under dramatiska omständigheter och är inte sällan påverkad. Denne är ofta, även om det inte syns utanpå, benägen till plötsliga, desperata handlingar utan tanke på konsekvenserna.  Även om dörrarna är låsta och den frihetsberövade skyddsvisiterad kan väldigt våldsamma situationer uppstå.

- Jag började 1984 och jobbar fortfarande i yttre tjänst och ser de här farorna och problemen nästan dagligen, förklarar Dan för Blåljus. Jag har också varit skyddsombud i Roslagen och sett frågorna ur den synvinkeln.  Jag har funderat länge på en lösning och nu tror jag att jag har hittat en som bör kunna fungera. Just för tillfället är jag tjänstledig för att bara arbeta med skölden.

2008_08_14-11_2_47-sakerhet- Jag tittade bland annat på USA men kom fram till att deras lösningar, som ofta innebär inlåsning i ett baksäte som egentligen är en bur, inte skulle accepteras hos oss. Jag har försökt att hitta en professionell avvägning mellan polismannens krav på personlig säkerhet och den frihetsberövades rätt till integritet och human behandling. Dessutom har jag strävat efter enkelhet och praktisk funktion. Min sköld kan tas ur bilen på två minuter och sättas tillbaka på fem.

- Jag har visat skölden för bland andra Tomas Jonsson på Rikspolisstyrelsens fordonsenhet som sa sig vara imponerad av lösningen. Jag ska resa till Göteborg tillsammans med folk från Rps och träffa ledningen för Volvos specialavdelning för att diskutera säkerhetsskölden. Sedan ska skölden visas på ”Skydd 2008” 30 sep till 3 okt på Älvsjömässan. Jag har ordnat så att många kolleger ska kunna se den där och jag hoppas på att få in mycket synpunkter på skölden.

- Sedan måste förstås Vägverket säga sitt. Skölden innebär ingen konflikt med fordonets säkerhetssystem. Den frihetsberövade ska naturligtvis sitta bältad i min lösning och jag har också kommit på ett sätt att förhindra att denne öppnar bältet under färd vilket är ett problem som alla poliser känner till. Vi får se hur Vägverket ser på det hela.

Dan har till och med förankrat sina säkerhetslösningar fackligt. Han har motionerat om tankarna som senare ledde fram till skölden och fått dem välvilligt behandlade av representantskapet 2005.


Det här är Dans motion och hur den behandlats:”Motion till Polisförbundets Representantskap 2005 om säker transport.

Polisen utför en mängd olika transporter, både av gripna/omhändertagna men även handräckning och andra transporter i våra fordon. För många av poliserna är arbetsplatsen de egna fordonen, där man vistas en stor del av sin arbetstid.

Vår kontorsmiljö har ständigt utvecklas och förfinas, däremot har vår fordonsmiljö inte utvecklats i samma takt. Våra fordon är till stora delar helt original, detta trots att vi egentligen har helt andra behov.

Vi skulle behöva förebygga en mängd olika saker i våra fordon i syfte att skapa förutsättningar för säkrare transport. Det finns olika lösningar som redan idag används just i detta syfte som borde kunna vara intressanta även för svensk polis.

Med anledning av ovan föreslås Representantskapet besluta:

att ge  förbundsstyrelsen i uppdrag att  verka för en tryggare och säkrare fordonsmiljö gällande tekniska lösningar för att motverka fysiska och psykiska påfrestningar, och

att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att bilda opinion och ett underlag för säkrare transporter.”

Förbundsstyrelsens, FS, yttrande över motionen:


”Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning. Redan nu har förbundet bra påverkansmöjligheter genom deltagande i Svensk Polisteknisk Plattforms fordonsgrupp.

Med hänvisning till ovanstående, och vad som anförs generellt under avsnitt E, föreslås representantskapet besluta att anse motionen besvarad.”

Tematorget ansåg dock att motionen skulle bifallas och det gjorde representantskapet, RS, i plenum.

Redovisning av åtgärder med anledning av bifallna motioner:


RS 2006  - ”Frågan aktualiserad hos RPS Fordonsgrupp."

RS 2007  - ”Frågan aktualiserad hos RPS Fordonsgrupp. Motionen anses uppfylld."
Gilla sidan:
TIPSA FRAGA

wwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994