Publicerat 2015-09-23 10:30

Försämringar av svaromålsersättning

Den nya polismyndigheten skall ju enligt höga polischefer och politiker innebära massor av fördelar. Hittills har dock poliserna märkt att de fått längre beslutsvägar, lönesättning och tillsättningar på lösa boliner och andra försämringar. Nu kommer ytterligare en försämring.

 

Inget tidsbegränsat lönetillägg vid 6 månaders svaromål


Polisförbundet i Stockholm har haft goda relationer med regionens arbetsgivare och oftast löst uppkomna problem på ett konstruktivt sätt. För att uppnå dessa goda relationer har vi som parter tillsammans arbetat fram rutiner och praxis så att medarbetarna behandlas lika.

 

Ett sådant exempel är när tidsbegränsade lönetillägg ska utgå. Vi har tidigare varit överens med arbetsgivaren att om någon obefordrad medarbetare haft ett löpande svaromål som arbetsledare under sex månader har det utgått ett tidsbegränsat lönetillägg retroaktivt. På samma sätt har vi varit överens om att tidsbegränsat lönetillägg ska utgå från dag ett om det finns ett beslut om att svaromålet ska vara i minst sex månader eller längre.

 

I juli 2015 begärde vi förhandling för att en medarbetare som enligt beslutet skulle svara som arbetsledare i City under tiden 1 september t.o.m. 29 februari. Vi begärde att denne skulle få ett tidsbegränsat lönetillägg. Arbetsgivaren ville inte gå med på det då det tydligen är ovisst om något tidsbegränsat lönetillägg kommer att utgå från och med 1 januari 2016.

 

Vi kan inte tolka det på annat sätt än att man på myndighetsnivå sitter och arbetar med frågan. Enligt arbetsgivarens nya praxis sitter arbetsgivaren själva och för dessa diskussioner och vill inte att polisernas fackliga företrädare ska vara med. Det är för oss extremt tydligt att myndigheten inte vill involvera och lyssna på sina medarbetare förrän ett färdigt förslag är framtaget.

Polisförbundet i Stockholm ansåg såklart att arbetsgivaren i Stockholm skulle hålla vår överenskommelse i alla fall fram till årsskiftet. Region Stockholm avvisade vårt yrkande utan någon vidare argumentation. Frågan är hur den ”gode” arbetsgivaren hade löst förhandlingen? Har Region Stockholm fått direktiv "uppifrån?"

 

Polisförbundet och alla våra medlemmar kan dock glädja sig åt att ersättningen för chefsberedskapen utgår fortfarande för våra högsta chefer och då är det helt andra ersättningsnivåer...

 

Styrelsen för förbundsregion Stockholm

Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994