Publicerat 2018-07-14 22:20

Föreståndare på polisutbildning kritiserar nya utbildningsorter.

Polisutbildningen i Umeå rymmer 225 platser men än så länge är det bara omkring hälften som är fyllda trots att mängden antagna studenter ökat sedan i fjol berättar föreståndaren för utbildningen Lars Erik-Lauritz för SR P4.

 

– Det är först vid kursstart som vi riktigt vet hur många studenter vi har men vi hoppas på att vi kommer ligga på ungefär 150 studenter när man räknar både campus-och distansutbildningen, säger han vidare till SR P4.

 

Det har visat sig att trots att söktrycket till polisutbildningarna ökat så är det relativt få som kommer in. Inför vårterminen 2018 var det 9000 som sökte men endast 1000 av dom uppfyllde kraven för att bli poliser. För polisutbildningen i Umeås del har man inte lyckats att fylla antalet platser sedan de utökades till 225 stycken vintern 2017.

 

Det är en bakvänd ordning att vi har tomma platser och samtidigt skapas ytterligare platser för polisutbildning i Sverige, menar föreståndaren för Umeå-utbildningen.

 


 

Blåljus har även tidigare beskrivit svårigheterna att fylla platserna till polishögskolorna. Ska det bli en ändring på det, gäller det att göra talet om att göra polisyrket attraktivt till verklighet. Det  återstår att se hur situationen ser ut för 2019  vid vårterminens start...

 

Tommy Hansson

Gilla sidan:


 


Tidningen POLISEN


Brandfacket
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994