Publicerat 2019-03-19 09:30

Flera åtgärder för fler nya poliser

Blåljus refererade igår en intervju där inrikesminister Mikael Damberg beskrev hur han ser på möjligheterna att nå målet om tiotusen fler polisanställda om fem år. Även Polismyndigheten och Rekryteringsmyndigheten tycks ta uppdraget på största allvar, enligt en TT-notis.
 
TT berättar om att det inte är något fel på intresset för polisutbildningen – till vårterminsstarten sökte totalt 11 591 personer, 24 procent fler än inför höstterminen 2018. Men av dessa blev det i slutänden bara 771 av dem som erbjöds en utbildningsplats och 699 tackade ja. Tre veckor in på utbildningen var 680 kvar. Förklaringen är att intagningskraven är oförändrat höga, och att många sovras bort på vägen. "Vi väljer hellre att ha tomma platser än att sänka de antagningskrav som vi anser är relevanta för att klara både utbildningen och yrket när man är färdig", säger en rekryteringsansvarig på polisens HR-avdelning. Till det kommer att den utdragna antagningsprocessen innebär att det kan dyka upp andra, möjligen mer lukrativa alternativa anställningar eller utbildningar.
 
Ett sätt att få fram fler poliser är att ge möjlighet till funktionsinriktad polisutbildning. Idén är att rekrytera personer som fyller de allmäna kraven för att bli polis, avseende fysik, vandel och allmän lämplighet, men som har förkunskaper. De skulle då få gå en komprimerad polisutbildning på ett år i hög fart, och därefter göra den vanliga praktikantutbildningen. Myndigheten börjar med att utbilda civilanställda som då får gå utbildningen med lön. Det kan bli 40 elever av det slaget redan hösten 2019. I senare skede kan antagningen utökas till personer med önskvärd akademisk bakgrund utanför myndigheten.
 
Blåljus välkomnar reformer av antagningssystemet som förenklar för lämpliga personer att verkligen börja utbildningen. Det har hittills förefallit aningen byråkratiskt och fyrkantigt. Säkert kan även civilanställda innebära ett välkommet tillskott med sina förkunskaper, likt tidigare försvarsanställda och just nu personer från nationella bombskyddet och nationella insatsstyrkan. Ett annat steg, som föreslagits från politiken tidigare, vore att ge lön under utbildningen eller åtminstone skriva av studielånen efter exempelvis fem år som polis.
 
För övrigt håller vi med inrikesminister Damberg i hans analys, kraven ska vara höga på svensk polis. Det innebär att anställningsvillkoren och lönerna måste vara konkurrenskraftiga. Poliserna måste vilja stanna kvar inom polisen och har poliserna inte en bra löneutveckling kommer vi aldrig att nå målet.

Blåljus gläds särskilt i dessa dagar, då vi fått påminnelser om vilken skillnad vanliga poliser gör i extrema situationer, åt att det inte tycks vara någon diskussion om sänkta krav eller inrättande av B-poliser på lokal nivå...

Se även Aftonbladet TV på Polisförbundets vice ordförande Thomas Stjernfeldt som beskriver vad som krävs för att vi ska nå målet om många fler poliser...
 
Tommy Hansson

 
Gilla sidan:


 


Tidningen POLISEN


Brandfacket
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994