Publicerat 2018-11-20 14:40

Fler rinkebypoliser gav färre brott

Fler poliser och ihärdigt polisarbete med delvis nya metoder minskar brotten i Rinkeby, berättar Polismyndigheten. På längre sikt, kan det innebära att fler poliser kan minska brotten på fler platser när det blir tillräckligt många poliser.


Under senare år har en tydlig satsning skett på polisens särskilt utsatta områden i Stockholms län. Detta har, i till exempel Rinkeby, gett effekt i färre brott. En av metoderna är att polisen gör korta besök så ofta som möjligt på brottsutsatta platser.

 

– Vi har aldrig haft så hög närvaro i våra lokala centrum som vi har nu. Utifrån brottsutvecklingen och regelbundna prioriteringar lägger vi resurserna där de för tillfället behövs bäst. Just nu arbetar vi extra mycket i Rinkeby centrum, säger Niclas Andersson, lokalpolisområdeschef i lokalpolisområde Rinkeby som innefattar Rinkeby, Tensta, Akalla, Hjulsta och Spånga.

 

Rinkeby är ett av Stockholm läns särskilt utsatta områden. Antalet anmälda brott har minskat i Rinkeby på senare år även om många problem kvarstår.

 

Kameror bidrar till fler lösta brott

En del i arbetet för att lösa fler brott är den utbyggda kameraövervakningen.

– Vi kan se att kamerorna har bidragit till lösning i en rad brottsutredningar, säger Niclas Andersson.

 

En annan del av arbetet för att brottsförebygga och öka tryggheten är att regelbundet och vid olika tidpunkter besöka de platser där flest brott sker. Det handlar framför allt om de lokala centrumen i Rinkeby, Tensta, Hjulsta och Akalla, men också till exempel på Kista busstation. För att nämna några siffor gjordes 166 besök från polisen sida i Rinkeby centrum under oktober i år. (bild Lars Hedelin, polisen)

 

– Det handlar om korta besök men på olika tider. Forskning visar att det är ett bra sätt att arbeta brottsförebyggande. Det är ett uthålligt arbete och målet är att både minska brottsligheten och öka tryggheten, säger Niclas Andersson.

 

Arbete mot den öppna narkotikahandeln

Att arbeta mot den öppna narkotikahandeln är prioriterat. Fram till mitten av november var antalet anmälda narkotikabrott 1245 stycken i lokalpolisområdet och det fanns 630 personer som var misstänkta i de ärendena.

 

– Den öppna narkotikahandeln skapar både otrygghet bland boende och näringsidkare samt är en inkörsport till ännu grövre brottslighet. Vi lägger ned stort arbete för att komma till rätta med den, säger Niclas Andersson.

 

Den satsning som gjorts i de områden som är särskilt utsatta har inneburit att det är fler poliser där än i många andra områden. Att öka antalet poliser i hela regionen är en del av polisens arbete att bli fler. Målsättningen är att Polismyndigheten ska växa med omkring 10 000 medarbetare kommande år.

 

Nyhet från Polisen.se

 

Blåljus kommentar: Än en gång visar det sig att tillräckligt (eller nästan tillräckligt) många poliser gör skillnad. Särskilt när de arbetar efter beprövade metoder och får jobba i sina prioriterade områden. Risken när det finns tre prioriterade områden i region Stockholm, är att det blir ännu färre poliser överallt annars, för att göra prioriteringen. Vilket kan ge nya särskilt utsatta områden...

 

Men med det sagt - Bra jobbat och låt oss bli fler så kan vi göra ett bättre jobb överallt!

 

Tommy Hansson

Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994