Publicerat 2020-03-02 10:40

Fler poliser till region Mitt

Det är ett önskemål som lokala politiker, polisledningen och polisfacket har gemensamt. Behoven är som bekant skriande, det är inte länge sedan kraven lyftes att operation Rimfrost skulle lägga resurser även i Uppsala. De lokala poliserna jobbar så hårt de kan och gör stordåd, men brottsligheten blir allt grövre.

Nu beskriver UNT, (bakom betalvägg) att det verkar som trenden med allt färre poliser verkar vända i region Mitt. Tidningen noterar att antalet poliser i Uppsala län ökat med 12 poliser sedan 2016. Befolkningen i länet har samtidigt ökat mycket mer procentuellt sett. Dock när polisområdeschefen i Uppsala län förhoppningen att trenden håller på att vändas, genom att det under 2020 kan anställas så många nya poliser att nettot blir 30 poliser, eller 7 % fler poliser. Dessutom är planen att anställa ytterligare 15 civilanställda som ska jobba som utredare.
 
Tidningen noterar att målet för Uppsalapolisen är att bli ca 200 fler poliser till 2024, varav majoriteten poliser. Men frågan är om det målet kommer att nås, när polisutbildningarna dras med 40% vakanser för vårterminen 2020. Den nationella samordnaren för tillväxten av svensk polis menar dock att det är fel att bara se på en termin. 2019 var det inte lika stor andel vakanser, bara 12%. Samordnaren fick frågan om antagningskraven är för höga, när så många blir bortsorterade under antagningsprocessen, men han förklarade för tidningen att för att kunna arbeta som polis är de nuvarande kraven nödvändiga och det kommer vi inte att tumma på.
 
En nybakad polis i Uppsala län, Emelie, berättar för tidningen att ribban för utbildningen ligger ganska högt. Hon menar dock att kraven behövs eftersom det är ett tufft och krävande yrke och vem som helst ska inte kunna bli polis. De antagningskrav som finns idag är inte för höga. Emelie får frågan om den låga lönen som en ny polis får, 26 000:- / månad kan vara avskräckande, men hon menar att lönerna trots allt nu höjs hela tiden. Dessutom garanterar polisutbildningen en säker anställning i ett meningsfullt yrke.
 
UNT intervjuar även ordförande i Polisförbundets region Mitt, Anna Ramsten, som också gläds åt de nya poliserna. Hon noterar dock att behovet tyvärr är långt mycket större än så. Nu gäller det att Polismyndigheten jobbar för att behålla de poliser som finns i organisationen så att vi kan fortsätta öka! När det gäller alla vakanserna på polisutbildningen, har Anna tre konkreta förslag till att göra utbildningen mer attraktiv.
 
● Högre lön.
● Bättre arbetsmiljö.
● Att utbildningen ger en akademisk examen.

Ingångslönen som idag kan ligga runt 26 000:-  borde enligt Anna vara minst 28000-29000 kronor per månad och yrket ge en bättre löneutveckling än i dag. För att poliser ska kunna bygga på sin utbildning är det viktigt att den ger akademiska poäng, framhåller Anna Ramsten för UNT.

Tommy Hansson

Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994